Oppdatering fra avlsrådet 25.09.12

Siden avlsrådets siste oppdatering 22 februar har det skjedd en del. Frem til sommerferien jobbet vi med å utarbeide helseundersøkelsen og alt praktisk og teknisk knyttet til å få den lagt ut. Det var en prøvelse! Sommerferien ble derfor ekstra lang. Men nå er vi godt i gang igjen.

1. Helseundersøkelsen:

Etter en del tekniske utfordringer kom Avlsrådets undersøkelse om Yorkens helse i gang i begynnelsen av september 2012. Målet for undersøkelsen er å få svar fra flest mulig eiere med NKK-registrerte Yorkshire Terriere, uavhengig av om eier er medlem av NYTK eller ikke. Siden det også finnes mange Yorkshire Terriere i Norge som ikke er registrert i NKK var det viktig for oss å spørre om dette med stamtavle.  Vi satte også inn et spørsmål om medlemsskap i NYTK, fordi dette forenkler arbeidet vårt med å få inn flest mulig svar fra våre medlemmer.

Pr 24/9 er det kommet inn ca 130 svar, noe som er mange svar på så kort tid. Men allerede nå har vi fått en overraskelse, for nesten halvparten av svarene er fra eiere av Yorkshire Terriere som IKKE er registrert i NKK!  Og det gir jo noen interessante perspektiver. Dette med stamtavle var opprinnelig ment som et kontrollspørsmål, men i og med at det kommer inn såpass mange svar fra eiere med Yorkshire Terriere uten NKK-registrering kan det hende at dette på sikt kan gi oss nyttig ekstralærdom. Det kan som kjent være flere grunner til at en hund ikke er registrert i NKK – alt fra at den norsk oppdretter valgte å la være, til andre grunner – men det er også et faktum at rasen vår er utsatt for smuglig fra spesielt øst-europeiske valpefabrikker.

Vi vil arbeide aktivt fremover for å få inn svar fra våre medlemmer og svarprosenten her vil sikkert øke. Vi håper at så mange som mulig av våre oppdrettere vil hjelpe oss her, både ved å svare selv og ved å be tidligere valpekjøpere svare!

Mht publisering av resultatene av undersøkelsen: Undersøkelsen kan stå åpen i 1 år men vi håper å få inn flest mulig svar innen februar 2013 pga RAS (se under). Målet vårt er å gi mest mulig informasjon så raskt som mulig, og gjerne gi informasjon om foreløpige resultater. Vi vil benytte NKKs fagkompetanse for å innhente råd i denne prosessen, og utgangspunktet vårt er at det er bedre å presentere resultater uten noen konklusjon enn å komme med ukvalifiserte konklusjoner. NYTK har mange erfarne oppdrettere som uansett vil kunne dra nytte av selve faktaopplysningene.

2. Rasespesifikke avlsanbefalinger:

Hundersport nr 9 2012 hadde en artikkel om at NKK nå innfører ordningen med  Rasespesifikke Avlsstategier (RAS) for alle medlemsklubber av NKK. Det har ligget i kortene en stund at NKK kom til å innføre dette kravet – så avlsrådet er allerede godt i gang med første utkast til RAS for NYTK.

RAS er kort sagt en langtidsplan som skal inneholde NYTKs målsetninger for avl ut fra den malen NKK har bestemt. Det er snakk om et tilgjengelig, kortfattet og oversiktelig dokument, hvor hensikten er å samle nyttige fakta om rasen til nytte for oppdretteres avlsarbeid. RAS skal i størst mulig grad bygge på fakta, og ikke på synsing og meninger. Men som alltid mht avlsarbeid: Åpenhet er viktig!! En viktig funksjon ved RAS er at RAS vil innebære en kontinuerlig kunnskapsoverføring i NYTK – fra et styre/avlsråd til det neste, i årene som kommer.

NYTK har frist til 1. Januar 2014 med å levere RAS til NKK, som så skal godkjenne planen. RAS skal deretter revideres med innsendelse til NKK hvert 5. år. Med utgangspunkt i NKK-godkjent RAS skal NYTK lage årsplaner for klubbens avlsarbeid, som skal sikre at det arbeides kontinuerlig med de målsetninger som fremgår av RAS.

SKK innførte ordningen for nesten 10 år siden og vi kan lære av svenskene.

For å få en ide om hvordan RAS bør utformes er det nyttig å se på flere rasers RAS. Her er en link til gruppe 3(terriere) : http://www.skk.se/hundraser/?group=3 . Hvis du trykker på en enkelt terrierrase kan du så trykke på rasens RAS til høyre i bildet. Den svenske yorkshire terrier klubbens RAS finner du her: http://www.skk.se/Global/Dokument/RASdokument/RAS-yorkshire-terrier.pdf?epslanguage=sv

NYTK er såpass godt i gang med RAS at vi bør kunne levere lenge før fristen 1. Januar 2014. MEN! Det er veldig viktig at alle oppdrettere får anledning til å komme med sine innspill! I skrivende stund vurderer vi for eksempel å kalle inn til et eget seminar i forbindelse med Dogs4all.  Dere kommer derfor til å høre mye mer om RAS fremover!

3. Tall om rasen:

Vi legger ut en egen artikkel ”Tall om rasen” – hvor dere kan gå inn og se på forskjellig informasjon. Dette er oversikter vi har laget i forbindelse med arbeidet med RAS. Det er dessverre VELDIG tidkrevende å hente ut tallene fordi søkemulighetene i DogWeb er såpass begrenset. Noen tall mangler fortsatt – men de kommer!

 

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar