Nytt funn av revens dvergbendelorm i Sverige – alle hunder og katter som kommer til Norge fra Sverige skal være behandlet.

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Foto: Øivind Øines. (bildet er lånt fra mattilsynet.no)

Revens dvergbendelorm er på ny funnet på en rev i Bohuslän i Sverige. Alle hunder og katter eldre enn tre måneder som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal fra og med fredag 11. mars være behandlet mot revens dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hunde- eller katteeiere kan selv behandle sine dyr.

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Foto: Øivind Øines.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Sverige meldte 29. mars om ytterligere et funn av revens dvergbendelorm på hos en rev skutt i Lanneröd i Bohuslän, i samme område som tidigere. Parasitten, som kalles revens dvergbendelorm, ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, innføres det nå et krav om at alle hunder og katter som har vært i Sverige skal behandles.

Ny forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige ble fastsatt 8. mars 2011 med ikrafttredelse 11. mars 2011. Den nye forskriften kan lastes ned under.


Hva du må gjøre ved innførsel av hund eller katt fra Sverige?

  • Alle hunder og katter eldre enn tre måneder skal behandles mot revens dvergbendelorm i løpet av de siste 48 timer før innreise til Norge
  • Etter førstegangsbehandling som nevnt over, kan hunder og katter som regelmessig innføres fra Sverige til Norge alternativt behandles jevnlig, og minimum hver 28. dag, i stedet for ved hver grensepassering.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Det er ikke nødvendig med attest fra veterinær.

Ved innførsel av hund og katt fra Sverige, må du kunne dokumentere at dyret er behandlet. Eksempel på egenerklæringsskjema kan lastes ned under.

Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten.

Midletidig unntak fra krav om resept for legemiddel mot revens dvergbendelorm
Statens legemiddelverk har med virkning fra 14.03.2011 gitt midlertidig unntak fra kravet om resept for minste pakning av Droncit tabletter til behandling mot revens dvergbendelorm. Droncit inneholder praziquantel som virker mot denne parasitten. Tabletten – 50 mg til hund og katt- kan nå kjøpes reseptfritt på apotek.

Det er finnes andre preparater med praziquantel i kombinasjon med andre virksomme substanser. Disse produktene er beregnet på behandling av blandingsinfeksjoner med ulike typer av parasitter. De er derfor ikke omfattet av reseptfritaket.

Legemidler mot revens dvergbendelorm kan kjøpes uten resept på apotek i Sverige.

Om behandlingen
Riktig dosering for hund og katt er 5 mg/kg kroppsvekt, dvs 1 tablett per 10 kg kroppsvekt.

Når du behandler hund eller katt dreper du selve parasitten, men ikke parasittens egg. Smittefarlige egg kan skilles ut via avføring noen dager etter behandlingen. For å hindre at de spres, bør du derfor i 3 dager etter at dyret er behandlet plukke opp avføringen og kaste den i husholdningsavfallet.

Hvorfor skal behandlingen skje til bestemte tider?
Hunder og katter kan bli smittet når de spiser gnagere. Når du behandler hund eller katt, vil det virksomme stoffet i preparatet drepe alle utviklingsstadier av parasitten med unntak av egg. Det er viktig å behandle dyrene så nært opp til innreisen til Norge som mulig. Dess nærmere innførselstidspunktet behandlingen skjer, dess mindre er muligheten for at dyrene får i seg ny smitte.

Når hunder og katter får i seg smitte med revens dvergbendelorm, vil parasittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller ut egg som andre dyr og mennesker kan få i seg og smittes av. Dersom du behandler hunden eller katten med maksimum 28 dagers mellomrom, vil det ikke kunne utvikles kjønnsmodne parasitter som kan smitte videre.

Hva bør du gjøre dersom du har vært i Sverige før de nye reglene?
Mattilsynet oppfordrer alle hunde- og katteeiere som har vært i Sverige med dyrene sine etter høsten 2010 om å så snart som mulig gi dyrene en behandling mot revens dvergbendelorm.

Hva du skal gjøre ved grensepassering?
Dersom dyret er behandlet, og egenerklæringsskjema foreligger, samt det ikke er andre toll- eller kontrollmessige forhold, kan grønn sone benyttes ved grensepassering. I andre tilfeller skal dyreeier gå på rødt.

Hva skal du gjøre når dyr reiser fra andre EU/EØS-land via Sverige til Norge ?
Fra de fleste andre EU/EØS-land gjelder fortsatt krav om behandling av alle hunder og katter 2 ganger, en gang i løpet av de siste 10 dagene før innførsel, og andre gang innen 7 dager etter innførsel.

Personer som kommer til Norge fra andre EU/EØS-land via Sverige med hund og katt skal derfor behandle dyrene på nytt innen 7 dager etter ankomst til Norge. Dersom oppholdet i Sverige gjør at du ikke får behandlet hunden/katten i Norge før 17 dager etter første behandling, må dyret behandles i løpet av de siste 48 timer før innførsel til Norge.

Hva oppnår vi?
– Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får revens dvergbendelorm til Norge, sier fungerende seksjonssjef Siri M. Løtvedt. Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt som har sin livssyklus i naturen sprer seg, men vanligvis spres smitten langsomt i naturen fordi rev og smågnagere sjelden vandrer over lange strekninger.

Mer utfyllende informasjon om revens dvergbendelorm får du ved å følge vedlagte lenker.

Publikumshenvendelser
Kontakt ditt lokale Mattilsyn på telefon 06040.

Pressekontakt i Mattilsynet
Siri Løtvedt, seniorrådgiver, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell – hovedkontoret, tlf. 51 68 43 56.

All info i denne artikkelen er hentet fra Mattilsynet.no.
Her kan du også laste ned:
Egenerklæring om behandling mot revens dvergbendelorm (pdf)
Forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige (pdf)

Fler artikler om temaet:
Bærspising kan bli risikosport

Om admin

Se også

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2022

          NYTK gratulerer Sandra Grzelczak med Pro Dexter Excalibur som Mestvinnende …

Legg igjen en kommentar