Nytt elektronisk registreringssystem


Nkk melder om nytt elektronisk registreringssystem. For å kunne yte bedre service og imøtekomme de stadig økende krav og ønsker fra oppdrettere og hundeeiere vil det innen kort tid bli innført nye registreringsrutiner. Den største praktiske endringen vil være at oppdretter vil kunne fullføre hele registreringsprosessen selv via «Min side». Innføringen av det nye elektroniske registreringssystemet vil også medføre følgende endringer:

Obligatorisk registrering av alle valpene i et kull – senest ved 3 mnd alder.

Alle valpene registreres med oppdretter som eier. Første eierskifte er gratis når dette gjøres før valpene er 6 mnd gamle. Oppdretter kan selv registrere inn sine valpekjøpere elektronisk.

ID-merking av alle valper blir obligatorisk: Valpene skal ID-merkes av oppdretter ved registrering; dvs før 3 mnd alder.

NB: De nye regelendringene gjelder også ved registrering av manuelle kull.

Det vil bli utstedt et eget eierbevis som inneholder en PIN-kode i stedet for dagens ordning hvor eiers navn og adresse fremkommer av registreringsbeviset (stamtavlen). Eierbeviset inneholder også et ferdig skjema for evt fremtidige eierskifter.

Vi minner også om at alle hunder registrert etter 1/1-11 kan ha flere eiere men kun hovedeier er underskriftsberettiget. Dette gjelder både ved registrering av kull og ved eierskifte. I tilfeller hvor det er flere innehavere av et kennelnavn skal vi fortsatt ha alle innehaveres underskrifter ved kullregistrering.

En brukerveiledning vil bli tilgjengelig på NKKs nettsider ved lansering av det nye webkull registreringssystemet. Eventuelle nyheter og endringer vedrørende det nye kullsystemet vil også bli løpende oppdatert på www.nkk.no .

Om Styreleder

Se også

NYTK Rasespesial 17.06.23

                      Dommer: Charlotta Mellin Sted: …

Legg igjen en kommentar