NYTK’s spørreundersøkelse om Yorkshire Terrierens helse i Norge har startet!

I disse dager går startskuddet for NYTKs spørreundersøkelse om Yorkshire Terrierens helse i Norge.

Vi vil veldig gjerne ha svar fra ALLE som eier en Yorkshire Terrier – både medlemmer av NYTK og de som ikke er medlemmer.  Til alle dere som selv har svart, men som kjenner noen som eier en Yorkshire Terrer: Be de gå inn på nytk.no og fylle ut skjemaet og del gjerne linken på din FB-profil.

Undersøkelsen er NYTK’s første spørreundersøkelse om Yorkshire Terrierens helse siden klubben ble stiftet i 2009 og rasen vår har vokst mye de siste årene. I 2004 registrerte NKK bare 40 valper født i Norge. I toppåret 2010 var dette tallet nesten firedoblet – for da ble det registrert 194 valper. Det vil si at det fødes stadig flere Yorkshire Terriere i Norge og det er derfor på tide å finne ut litt mer om rasens helsetilstand. Dette kan være med på å gi både oppdrettere, klubben selv og andre mye nyttig informasjon som vi kan ha glede av i fremtidig avlsarbeid.

Det absolutt ideelle ville vært om NYTK hadde benyttet Norges Veterinærhøgskole (NVH) sin undersøkelse, som er et tilbud til alle klubber i samarbeid med NKK. Det er mange andre raseklubber som gjør dette, og det er mulig å få noe støtte fra legater osv. En slik løsning ville imidlertid uansett koste ganske mye, på et tidspunkt hvor NYTK har hatt en sårbar økonomisk situasjon. Dette var derfor ikke et realistisk alternativ i denne omgang, men det er fullt mulig at dette kommer, for eksempel om noen år.

Her og nå har vi valgt å lage undersøkelsen selv, og det er heldigvis mye nyttig informasjon å finne om hvordan slike undersøkelser gjennomføres i andre raseklubber. Vi har valgt en helelektronisk løsning i første omgang og vil legge opp til å nå flest mulig via nettet, utdeling av flyers på stand/arrangementer osv, hvor alle oppfordres til å gå inn på nytk.no og fylle ut skjemaet. Avhengig av hvor mange svar vi får for hvert årskull, og hvor mange svar vi får fra medlemmer av NYTK kontra eiere som ikke er medlem av NYTK (for det er viktig å få svar fra disse også!) vil vi vurdere behovet for en henvendelse til grupper av eiere via posten.

Undersøkelsen vil stå åpen til vi har uttømt alle realistiske muligheter til å få inn svar – så jo raskere svarene kommer, desto raskere vil vi kunne presentere resultatene. Det vi i første omgang ser for oss er at vi da legger ut opplysninger om antall svar og viser hvor stor andel som har svart hva på hvilket spørsmål. Hvis det skal legges frem noen vurdering ut over dette er det viktig at alle forutsetningene for vurderingen kommer klart frem, slik at den enkelte leser selv kan gjøre seg opp sin egen formening om nytten ved denne.

Vi i NYTK skal gjøre vårt beste for at undersøkelsen blir til glede og nytte for både rasen og våre medlemmer, og håper på en god oppslutning!

Avlsrådet i NYTK

Om Styreleder

Se også

Orientering om NYTK’s arbeide med PRA pr 1 April 2014

NYTK i en kartleggingsfase hvor målet er å få informasjon om forekomsten av prdcPRA i …

Legg igjen en kommentar