NYTK’s avlsmål

NYTK’s Generelle avlsmål

Vedtatt av styret i februar 2012.

Norsk Yorkshire Terrier klubb skal ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge og bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utvikling av rasen. NYTK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. (Se NYTKs lovers formålsparagraf).

NYTK har i samarbeid med NKK ansvar for rasens utvikling i Norge.

Avl og oppdrett skal skje i overensstemmelse med NKK’s regler (NKK’s Avlsstrategi, NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, FCI’s Breeding Strategies, International Breeding Rules of the FCI), samt NYTK’s avlsanbefalinger til oppdrettere.

Rasens utvikling styres av oppdretter’s valg av avlsdyr, samt hvordan disse anvendes i avl. Genetisk mangfold er en viktig forutsetning for rasens fremtidige utvikling. Derfor skal avl være målrettet, langsiktig og holdbar. Med holdbar menes at den ikke skal lede til problemer mht helse, gemytt eller funksjon, eller føre til svekkelse av rasens genvariasjon.

Følgende områder skal prioriteres: (rekkefølgen innebærer ikke en rangering):

Gemytt: Det er viktig å beholde det rasetypiske gemyttet – dvs en våken og intelligent liten terrier som er livlig og avbalansert.

Helse: Det er viktig å avle på hunder med god helse, noe som muliggjør et langt hundeliv med færrest mulig helsemessige utfordringer for det enkelte avkom.

Rasestandard: Det er viktig å avle med tanke på et funksjonelt eksteriør, hvor rasestandarden er en viktig rettesnor. Unngå eksteriørfeil og usunnheter.

Reproduksjon/Fruktbarhet: Ta vare på rasens reproduksjonsevne!  Prioriter i størst mulig grad avl på hunder som har mest mulig normal  parring, drektighet, valping og evne til å ta vare på valpene etter valpingen. Vær bevisst rasens genvariasjon – unngå innavl og matadoravl

Legg igjen en kommentar