NYTK Personvernerklæring

NYTKs Policy for personvern og publisering vedtatt på styremøte 10.02.20. Den lyder som følger:

“Personvern: NYTK benytter NKKs Personvernerklæring (se nkk.no) tilsvarende. Bruk av personopplysninger i NYTK
er begrenset til utsendelse av informasjon, påmeldinger til arrangementer, invitasjoner til medlemmer og potensielle medlemmer o.l.
Dette utelukker feks ikke vennskap på Facebook o.l mellom medlemmer som deltar på sosiale media og styrets medlemmer.

Publisering av bilder: Når du melder deg på utstilling o.l. via NKKs hjemmeside krysser du av for følgende:
«Jeg samtykker til at det i forbindelse med arrangement kan bli tatt bilder som i etterkant vil kunne bli delt/publisert offentlig,
som f.eks på sosiale medier eller offentlige
nettsider».

Du kan eventuelt gi NYTK skriftlig forhåndsbeskjed hvis du ikke ønsker noen bilder av deg eller hundene dine publisert i NYTK,
gjeldende i alle sammenhenger og for minimum 1 år hvis du ikke har spesifisert lengre tid. Man må selv ta ansvar å si ifra til motpart
ved oppstilling på BIR/BIM bilder om å ikke sende inn bilder til NYTK. “