NYTK-Medlemsblad

Nytt blad er under planlegging, og nå som det går mot vinter og jul igjen. Denne gangen er det julenummeret og ønsker høst, jul & vinterbilder.
Vi tar gjerne i mot bilder og  historien om  hunden din. Vi blir også veldig glade for bidrag fra medlemmene våre, og har du idéer til stoff eller annet materiale som du syns vi bør ha med i bladet, tas dette i mot med stor takk.

Stoff til bladet sendes til: post@nytk.no

Det blir utgitt 3 utgaver av bladet i året.

Medlems annonser

Helside i farger
1 helside kr. 450,-
1/2 side kr 250,-

Bakside i farger
Medlem i NYTK kr 375,-
Kom.annonse kr 575,-

Kommersielle annonser
1 helside i farger kr 650,-
1/2 i farger kr 450,-

15 % abonnement for samme annonse i 3 utgivelser

Redaksjonen kan både anta og refusere annonser.
Refusjon av annonser kan skje pga. innhold, eller pga. antall sider i bladet.

Annonser betales til konto: 0540 08 16532

Legg igjen en kommentar