Lever shunt – PSS

Lever Shunt: Vanlige spørsmål og svar
(Fra http://www.vet.utk.edu/clinical/sacs/shunt/faq.pdf  av Dr Karen Tobias)

Hva er et lever shunt?

Et lever shunt er en blodåre som frakter blodet rundt leveren i stedet for igjennom den. Hos noen hunder er lever shunt en medfødt fødselsdefekt – ”medfødt portosystemisk shunt”. (Hos andre formes mange små shunts pga leversykdom, feks skrumplever – ”ervervet portosystemisk shunt”). Fordi blodet går utenom leveren hos hunder med shunts bygger giftige avfallsstoffer seg opp i blodet eller i nyrene. I tillegg mangler hunden de stoffer som trengs som energikilde og for å vokse.

Hvordan oppstår medfødt shunt?

Alle pattedyrfostre har en stor blodåre (”ductus venosus”) som transporterer blodet raskt gjennom fosterets lever til hjertet. Ettersom morens lever gjør jobben med å filtrere ut giftstoffer osv har ikke fosteret behov for en leverfunksjon. Den store blodåren er ment å skulle slutte å fungere kort tid før eller etter valpen fødes, samtidig som valpens egen lever starter å fungere. Hos noen individer stenger den ikke, og dette kalles intrapehepatic shunt. Andre utvikler en ekstra blodåre utenfor leveren som holder seg åpen etter at ductus venosus stenger. Dette kalles medfødt extraphepatic shunt. Extrahepatiske shunts det mest vanlige på Yorkshire Terriere. I USA har Yorkshire Terriere nesten 36 ganger så høy risiko for å utvikle shunts som alle andre raser til sammen.

Avlsanbefaling:

Lever shunt hos Yorkshire terriere anses å være arvelig. En hund med lever shunt bør ikke brukes i avl, og ettersom måten levershunt nedarves på ikke er kjent er det best å unngå å avle mer på foreldrene.

Hva er de kliniske tegnene på lever shunt?

Tegnene ses ofte tidlig og inkluderer småvokste hunder, dårlig muskelutvikling, unormal adferd (går i sirkel, desorientert, ingen respons, stirrer ut i luften, presser hodet mot vegg o.l) anfall og stille/forsiktig fremferd. Andre mer uvanlige tegn inkluderer å drikke eller urinere unormalt mye, tilsynelatende blindhet, diraré og oppkast. Hos noen ses symptomene i sammenheng med at de spiser protein. Andre hunder bli diagotiserte ved at de bruker lang tid på å komme seg etter bedøvelse/beroligende (barbituater/acepromazine). Noen hunder viser ingen tegn før de er eldre og utvikler blære- og nyrebetennelser/sten.

Hvordan diagnostiseres lever shunt?

Blodprøve: Hunder med medfødt lever shunt har som regel lave nivåer av urea nitrogen (BUN) og albumin konsentrasjoner på blodprøver. De kan være noe blodfattige eller ha røde blodceller som er mindre enn vanlig (”microcytose”). De kan også ha økte leverenzymer (”AST”, ”ALT”). Urinen kan være utvannet eller infisert og inneholde små skarpe krystaller (”ammonuim biutrate”). Ingen av disse resultatene er unike for lever shunt. MEN; når en ser slike resultater vil veterinæren som regel måle gallesyrenivået i blodet (”bile acid”) eller ammonia-konsentrasjonen for å vurdere leverfunksjonen. Hunder med levershunt har økt gallesyre fordi leveren ikke får fjernet og lagret disse kjemikaliene. Gallesyrenivået kan imidlertid være økt hos normale hunder også, så heller ikke dette er en helt sikker test. De fleste hunder med levershunt har nivå over 100 (normalt er <15-20). Hunder med shunt har nesten alltid høyere gallesyrenivå 2 timer etter at de har spist, og 95% vil ha økt nivå etter 12 timers faste. Prøver tas på begge tidspunkter fordi det kan være individuelle forskjeller. Hvis man bare tar en prøve er det best å ta den 2 timer etter at hunden har spist.

Røngten med kontrastveske. Gir bilde av shuntet slik at veterinæren kan se hvor det er og om det er flere enn et shunt.

CT/CAT scan eller MRI

Ultralyd med Doppler maskin av erfaren spesialist kan gi svar, men det er fort gjort å gå glipp av shunts som ligger på utsiden av leveren.

Radioaktiv scan som måler blodflyten til hjertet og lever. Denne kan som regel ikke fastslå hva slags type shunt det er snakk om (om det er flere, om det er utvendig/innvendig eller ervervet/medfødt)

Undersøkende kirurgi/lever biopsi. Hunder med shunt har mindre lever fordi den er uttørket pga dårlig blodgjennomstrømning. Det man kan se på en biopsi er at noen blodårer er bitte små, mens andre deler seg i et forsøk på å forbedre blodtilførsel og drenering. Disse forandringene kalles hepatisk mikrovaskular dysplasi (HMD eller MVD) og kan også oppstå hos hunder som ikke har lever shunt. Derfor må det andre tester til for å avgjøre om det foreligger lever shunt.

Medisinsk behandling:

Spesialdiett: Proteininntaket må reduseres. De proteiner hundene får må ha høy kvalitet, maten må være lettfordøyelig, rik på antioksidanter og vitaminer og ha lavt innhold av kobber og jern. I tillegg trenger hunden lactulose for å endre ph-verdien i tarmene, samt iblandt antibiotika. Medisiner: Reduserer giftstoffene som hoper seg opp. Hunder som er alvorlig syke kan trenge intravenøs væske for å få opp blodsukkeret, medisinering for å fjerne giftstoffer og beroligende for å stoppe anfall.

Ca 1/3 av hundene kan leve relativt lenge på spesialdiett. Uheldigvis blir mer enn halvparten av de behandlede hundene avlivet, vanligvis i løpet av 10 måneder fra diagnose stilles. Årsaken er som regel ukontrollerbare nevrologiske tilstander som anfall og adferdsendringer, eller progressiv leverskade. Hunder som greier seg bra med langsiktig medisinsk oppfølgning er gjerne eldre på diagosetidspunktet og har mer normale blodprøver og mindre alvorlige øvrige kliniske symptomer.

Kirurgi er det som gir flest hunder en mulighet til en langt liv. I tilfeller der shuntet ligger utenfor leveren finner veterinæren frem til de blodårene som er unormale og stenger de, slik at blodet tvinges tilbake i leveren (ved hjelp av en ”ameriod constrictors”). Blodårene stenger seg deretter over en periode på flere uker. I løpet av 2-4 måneder etter kirurgi vil leveren ofte vokse til normal størrelse. Overlevelsesraten er 95% og mange hunder er klinisk normale innen 4-8 uker etter kirurgien. Ca 15% fortsetter å ha problemer, sannsynligvis fordi de også har unormale blodårer inni leveren. Der blodårer inni leveren er problemet er kirurgi litt mer komplisert, men også mulig.shunts

Om admin

Se også

Skjema for prcd-PRA på «min side»

Skjemaet for DNA-test for prcd-PRA hos Yorkshire Terrier er tilgjengelig på «Min side» på www.nkk.no …

Legg igjen en kommentar