Legg-Perthes sykdom

Skrevet av Toril Celius, veterinær
Kilder: Small Animal Surgery, Fossum og co.

Legg-Perthes er ensykdom som omfatter aseptisk nekrose av hoftekulen. Den inntrer hos unge pasienter før vekstlinjen i lårbeinet er lukket. Sykdommen går også under navnet osteochondrosis dissecans eller avaskulær nekrose av hoftekulen.

Sykdommen fører til kollaps av hoftekulen og ytre del av lårbeinet pga forstyrrelser i blodsirkulasjonen. Årsaken for tap av blodtilførsel er ikke kjent, men flere teorier er blitt foreslått, inkludert hormonell årsak, arvelighetsfaktor, anatomisk oppbygging, trykk inne i leddkapselen og infarkt av hoftekulen.

Blodtilføselen til hoftekulen i unge dyr som fortsatt vokser, stammer fra blodårer som kommer utenifra selve beinet. De krysser over nakken til hoftekulen og penetrerer inn i beinet for å forsørge vekstplaten. Leddbetennelse eller unormal beinstruktur kan forårsake økt trykk inne i leddet, som gjør at blodtilførselen blir hindret. Et autosomal resessivt gen er blitt forslått som genetisk årsak for utvikling av aseptisk nekrose av hoftekulen. Etter at cellene begynner å dø, begynner en reparasjonsprosess inne i beinet. Beinmassen blir svakere når nye blodårer begynner å vokse frem i området. I denne perioden kan beinet kollapse og det oppstår fragmentering av beinet i vekstlinjeområdet. Når dette skjer vil det oppstå ujevnheter mellom hoftekulen og hofteskålen, og resultere i den nedbryting av leddet. Små frakturer i leddet vil forårsake smerte og halthet.

legg-perthes

Diagnose

Sykdommen inntrer hos små raser, som regel under 10 kilo, oftest i 6-7 måneders alder, men er observert fra 3-13 måneder også. Den opptrer like ofte hos hunndyr som hanndyr. I 10-17 % av tilfellene oppstår den på begge sider samtidig. Påkjente dyr kommer ofte til dyrlegen med halthet som har utviklet seg sakte, gjerne over 6-8 uker. Haltheten kan utvikle seg til at hunden ikke vil legge vekt på beinet til slutt. Andre tegn kan være nedsatt appetitt, gnaging på huden i området og dårligere humør.

Undersøkelse
Dyrlegen vil manipulere beinet, strekke og tøye og rotere leddet. Dette vil utløse en smertereaksjon hos dyret, avsløre redusert bevegelighet, tap av muskler og ofte en knaselyd da leddet er ujevnt. Røntgen vil vise deformasjon av hoftekulen, forkortning av nakken til hoftekulen, og beinskjørhet i vekstplaten.

Differensialdiagnoser

  • Trauma
  • Medial patellaluksasjon

Behandling
Fordi sykdommen som regel ikke medfører smerte før etter hoftekulen kollapser, blir den som oftest ikke oppdaget før det er oppstått fragmenter i beinet og nedbryting av leddet er fremskredet. Kirurgisk behandling består av fjerning av hoftekulen. Fordi sykdommen inntrer hos hunder som veier lite, kan de godt fungere uten hoftekule. De sterke senene, musklene og bindevevet i området holder leddet stabilt og beinet kan brukes stort sett som før.

Etter operasjonen bør pasienten begynne å bruke beinet raskest mulig. Smertebehandling benyttes for å oppmuntre til tidlig bruk av beinet. Tøying og bøying bør utføres to ganger daglig av eieren. Prognosen etter en slik operasjon er god. En sjelden gang kan resultatet etter operasjon bli dårlig, men det er som regel direkte relatert til fremskredet halthet, og nedbryting av muskler før operasjonen.

 

 

 

 

 

Om admin

Se også

Levershunt (PSS) / PVH-MVD

Levershunt / PVH-MVD Vanlige spørsmål og svar (Fra http://www.vet.utk.edu/clinical/sacs/shunt/faq.pdf  av Dr Karen Tobias) Hva er …

Legg igjen en kommentar