Kennelhoste

Tekst: Lars Tessem Hamar Veterinærsentrum http://www.dyreklinikk.no/

Kennelhoste er en infeksjon i luftveiene, som kan gi kraftige forkjølelsesymptomer hos hunder. Luftveisinfeksjonen forekommer hyppigst i tette hundepopulasjoner som ved hundekenneler, utstillinger, jaktprøver, dressurkonkurranser, miljøtreninger og dressurkurs. Derfor ses ofte mange kliniske tilfeller like etter store arrangement med store ansamlinger av hunder. Det er flest utbrudd av kennelhoste i høst- og vinterhalvåret.

Kennelhoste forårsakes av virus og bakterier, hvor virus er den hyppigste (primære) årsak til smitte og sykdom. Sjeldnere ses kompliserende (sekundære) infeksjoner med bakterier. Hunder blir smittet via spytt og luftveisekret inneholdene virus. Dette betyr at det kan skje smitte med kennelhoste ved direkte kontakt mellom hunder og indirekte kontakt mellom hunder via mennesker, leker, utstyr og inventar.

Symptomer
Symptomene på kennelhoste oppstår brått fem til ti dager etter smitte. Det er en tendens til at yngre hunder og individ uten regelmessig vaksinering mot kennelhoste angripes kraftigere av sykdommen. Hunder med kennelhoste har ofte tørr og kraftig hoste, og ikke sjelden resulterer hosten i oppkast. En del hunder med kennelhoste utvikler også feber, og har derfor nedsatt appetitt. Symptomene ved kennelhoste er ofte så voldsomme at de påvirker hundens almentilstand med uro og rastløshet. På grunn av svekket immunforsvar under sykdommen kan hunder med kennelhoste utvikle kompliserende (sekundær) lungebetennelse.

Diagnose
Normalt vil dyrlegen stille diagnosen på bakgrunn av de kliniske symptomer og en sykehistorie om nylig opphold ved en stor hundepopulasjon. Dyrlegen vil også under konsultasjonen undersøke for komplikasjoner. Det vil også ved undersøkelsen alltid bli lagt spesielt vekt på om pasienten kan drikke og innta fór uten å måtte kaste opp, da dette vil forverre og forlenge sykdomstilstanden uten tilstrekkelig symptomatisk behandling.

Behandling
Kennelhoste behandles symptomatisk med hostestillende medisiner, og antibiotika gis kun ved kompliserende infeksjoner med bakterier. Ellers er det viktig at pasienter med kennelhoste får fullstendig ro i tre til fire uker og luftes i hundesele. Disse tiltak vil redusere luftveisirritasjonen, hosten og rekonvalesenstiden. Hoste er selvforsterkende, og ved manglende kontroll av symptomene ved kennelhoste vil sykdomsperioden forlenges og risikoen for komplikasjoner øker!

Forebygging
Kennelhoste forebygges optimalt med regelmessig årlig vaksinering. Vaksinering gir dog ingen fullstendig beskyttelse, men vaksinerte hunder, som utvikler kennelhoste, vil få en mildere form for kennelhoste. Ellers er det viktig å unngå kontakt med hunder, som har utbrudd av kennelhoste. Det er størst smitterisiko ved kontakt med hunder som er i den akutte fase av kennelhoste, da virusutskillelsen er størst tidlig i sykdomsforløpet. Nyere forskning viser også at vaksinering (mot kennelhoste) to ganger årlig nedsetter smitterisikoen for hunder som kommer i kontakt med store hundepopulasjoner.

Om admin

Se også

Levershunt (PSS) / PVH-MVD

Levershunt / PVH-MVD Vanlige spørsmål og svar (Fra http://www.vet.utk.edu/clinical/sacs/shunt/faq.pdf  av Dr Karen Tobias) Hva er …

Legg igjen en kommentar