Innkallings NYTK årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte i NYTK!
Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2023 innen 3 uker før årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet.
Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.

Årsmøte 13 april kl 1900 via  Zoom
Man må melde seg på årsmøte på post@nytk.no innen 10 april.

Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.

Dagsorden  
Sak 1:  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og saksliste/dagsorden.
Sak 2: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 3 til tellekorps og 2 til å undertegne protokollen fra møtet
Sak 3: Årsberetning for 2022
Sak 4: Årsregnskap for 2022 med revisors beretning, se vedlegg 1
Sak 5: Budsjett for 2023
Sak 6: Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste
Sak 7: Valg
Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2022, Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Veteran, Årets Agility York , Årets blodspor og Årets Ferskspor, Årets Rallylydighet, Årets Oppdretter

SAK 3 – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2022

2022 har vært et stille år, merker at samfunnet vil bruke tid å komme tilbake til der det var etter Covid-19.
-I 2022 har vi hatt 3 styremøter. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no

-NYTK hadde 592 medlemmer i desember 2022. Dette er første nedgangen med 16 færre medlemmer siden 2009. Er mange som har vært medlem siden NYTK ble opprettet men har dessverre mistet sin Yorkshire Terrier i fjor.

– NYTK arrangerte sin årlige rasespesial mai, vi var så heldige at på kort varsel så fikk vi et lokale innendørs siden det var meldt dårlig vær den dagen rasespesialen ble arrangert.

– 3 utgaver av medlemsbladet er utgitt i 2022.

– Sunnhets utvalget har jevnlige møter seg imellom og behandler saker fortløpende som de mottar. Det har vært fokus på Levershunt/MVD der oppdrettere og søsken av hunder som har fått påvist diagnosen har fått et informasjonsbrev fra NYTK SU om sykdommen og hva man gjør i henhold til avl om man oppdager dette.

  • NYTK har fått flere aktive distrikskontaker, vi ønsker gjerne flere. De har arrangert noen fellesturer til stor glede for hunder og eiere.
  • Yorksnakkis, vi har prøvd oss på en månedlig digital Yorksnakkis. Vi startet med mange og de første møtene vi hadde var godt mottatt. Til det ikke ble noen påmeldte, om det er ønske så kan vi prøve på dette igjen.

 

Sak 4 og 5 Budsjett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6:
Årsmøtesak fra NYTKs styre om innmelding i Norsk Terrierklubb:

Styret i NYTK ønsker at vi skal bli en del av Norsk Terrierklubb (NTK) fordi vi tror det vil øke interessen for aktivteter og verv hos våre medlemmer.

NTK er medlem av Norsk Kennel Klubb og har i dag ca 4600 medlemmer. NYTK har til sammenligning ca 500 medlemmer. NTK eksistert siden 1933 og har ansvar for 36 terrier-raser. NTK har et hovedstyre og de enkelte rasene har enten en raserepresentant eller en rasegruppe. Rasegrupper har sitt eget styre. Det vil være opp til oss hvor omfattende organisasjon vi ønsker for vår egen rase hvis vi melder oss inn i NTK, men mye vil fortsatt være likt som i dag. For eksempel har NTK et nettsted for oppdrettere og valpeformidling, vi kan fortsette med YT-Nytt m.m.

Fordelen med å bli en del av et større apparat er at NYTK sine tillitsvalgte enklere kan få hjelp og veiledning når de skal gjøre jobben sin. Det vil være lettere for ferske YT-entusiaster å ta på seg verv hvis vi er en del av NTK, fordi NTK har en etablert organisasjon hvor det er mulig å få råd og støtte. Det tilbys for eksempel webinar i organisasjonsarbeid. Da er det ikke så farlig om for eksempel hele styret er ferske på dette. Det samme vil gjelde for dem som blir med på å organisere utstillinger osv. De kommer rett inn i et etablert system. Det blir med andre ord lettere for våre tillitsvalgte å fokusere sin energi og frivillige tid på det som er direkte relevant for rasen vår hvis vi blir medlem av NTK, fordi de tillitsvalgte får mer hjelp og avlastning i NTK enn det som er tilfelle i dag.

Når mange raser slår seg sammen er det også enklere å tilby medlemmene mer varierte aktiviteter enn det NYTK kan gjøre alene. NTK har for eksempel medlemsblad og arrangerer blant annet medlemsmøter, dressurkurs, ringtrening, utstillinger, trimmekurs, agilitytrening, rallylydighetsstevner og sportrening. De rasene som her egen rasegruppe gir i tillegg gjerne ut egne medlemsblad for sine grupper. NTK har 6 avdelinger; Agder, Oslo/Akershus, Rogaland, Trøndelag, Vestland og Østfold og mye av aktivitetene skjer på tvers av raser gjennom disse avdelingene. Men NYTK kan selvsagt ha andre aktiviteter i tillegg, eller på andre steder enn det NTK tilbyr.

Vi kommer derfor til å foreslå på NYTKs årsmøte i 2023 at NYTK blir en del av NTK. I første omgang tenker vi at NYTK bør være en egen rasegruppe i NTK.

Sak 7 Valg

Stemmeseddel til forhåndsstemme finner du HER:

Valgkomiteens kommentar: NYTK har i dag et velfungerende styre og valgkomiteen har i sin innstilling anbefalt kandidater som etter valgkomiteens mening vil bidra til en sammensetning av styret til det beste for klubben og dens medlemmer.

Hilsen leder av valgkomiteen Dora Jankovits Källmann

Til styret

Nestleder for 2 år                       Elisabeth Wiik Enger (gjenvalg)
Styremedlem nr 1 for 2 år          Blanka Nyrønning-Jurowicz   (gjenvalg)

Vara nr 2 for 2 år             |          Franziska Walter (gjenvalg)

Kun èn vara for 1 år skal velges:
Vara nr 1 for 1 år                        Stine Grøndahl (ny)
Vara nr 1 for 1 år                        Torhild Røsand (ny)

Til valgkomiteen
Leder valgkomiteen                    Dora B. Källmann (gjenvalg)
Medlem nr 1 for 2 år                  Randi Kristiansen (gjenvalg)
Medlem nr 2 for 1 år                 Gøril Alfredsen (ny)

Vara for 1 år                              Line Haukaa (ny)

Presentasjon av kandidater til valg

Elisabeth Wiik Enger, Nestleder
Er utdannet instruktør gjennom NKK og 1 år
veterinærassistent utdannelse tok hun for å lære mer om anatomi og siden hun drev med oppdrett og var avlskontakt så var det god lærdom.
Elisabeth har tidligere vært aktiv i Norsk Schæferhundeklubb som styremedlem, ansvarlig for dressurkurs og avlskontakt. Hadde Schæfer i 30 år og drev med oppdrett på rasen i 10 år. Foruten om Schæfer har hun hatt raser som Vorsteh og Stor
puddel.  Hatt verv i NYTK siden 2017.

Blanka Nyrønning-Jurowicz , Styremedlem
Har hatt Yorkshire Terrier siden 2011. Er innehaver av kennel La Bella Varsovia. Fikk aldri lov å ha hund så Yorkshire Terrierne jeg kjøpte i voksen alder er de første hundene mine. Er opptatt av rasens helse og dyrevelferd. Jobber til daglig som kontaktlærer på en
barneskole i Sandens, Rogaland. Jobber også som tolk / oversetter mellom polsk og norsk.
Har hatt verv i NYTK siden 2022

Franziska Walter, varamedlem
Har vokst opp med raser som Leonberger, Old English Sheepdog og Schæferhund. Har alltid hatt stor interesse for hund. Fikk min første Yorkshire Terrier i 2019 og bare elsker denne rasen. Jeg er i gang med å starte min egen kennel og håper på å kunne bidrar med friske Yorkshire terriere om noen år—helse er noe som interesserer meg mye.
Jobber til daglig som pedagog i en barnehage i Trondheim,
Ble valgt inn i styret i NYTK 2021

Stine Grøndahl, varamedlem
Er 32 år og jobber som Ergoterapeut. Bor i og er fra Oslo og eier verdens herligste Yorkshire terrier, Marve på 7 år

Torhild Røsand, varamedlem
Er 57 år, gift, to voksne barn og to barnebarn. Jeg bor i Vennesla rett nord for Kristiansand. Jeg har hatt hund hele livet, stort sett Stor Pudler. Nå har jeg min første Yorkie, en valp på snart 5 mnd. 

Dora B. Källmann, Leder i valgkomiteen
Jeg har drevet med York siden 2003. Da jeg kjøpte min første York. Har holdt aktivt på med rasen og driver ett lite oppdrett. Er veldig opptatt av helse og ett riktig York temperament i mitt oppdrett. Har kennel Mighty Knight.

Randi Kristiansen, medlem av valgkomiteen
Har hatt hund siden jeg var 10 år. Først Collie og mange år ca 35 med schæfer . Forelsket meg så i York og har de siste 7 år hatt den rasen. Har pr i dag 4 stk, 3 tisper og en hanne. Er genuint glad i hunder, men elsker York. Er innehaver av kennel Samara Star.

Gøril Alfredsen, medlem av valgkomiteen
Kjøpte min første Yorkshire Terrier i 2018, og har etter hvert utvidet flokken til 3 stk. Har søkt om Kennelnavn, men det tar sin tid å få det. Er opptatt av helse til disse små. Bruker mye av tiden min til mine små i skog og mark. Får såpass god samvittighet etter turene våre slik at jeg kan strikke.

Line Haugaa, varamedlem i valgkomiteen
Er 48 år, hatt hund siden 1999; pointer, Vorsteh, doberman, border collie, svart Elghund, Jack Russell og selvsagt York. Konkurrert i lydighet, bruks og gjeting. Holdt kurs i mange år og elsker å kunne hjelpe hunder til et bedre liv, hvis jeg kan.

Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2022 og Gro M. Johnsen’s Minnepokal Årets Debutant, Årets Veteran, Årets Agility York, Årets blodspor og Årets Ferskspor, Årets Rallylydighet

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2022 og Gro M. Johnsen’s Minnepokal Pro Dexter Excalibur eier Sandra Grzelczak

Mestvinnende Yorkshire Terrier tispe 2022 Zingotrix Amazing Lill, eier Trine Helen Wisth med

Årets Debutant Sweet Chanel’s Elegant And Lovely , eier Liv Frost-Nordhagen

 Årets Veteran Con’ Danica Morgan, eier Anne Utteberg

Årets Veteran Yorkshire Terrier tispe 2022 Pro Dexter Xtreme Unique, eier Sandra Grzelczak

Mestvinnende valp Yorkshire Terrier i 2022 Leximus Night Of Passion, eier Randi Kristiansen

Mestvinnende valp Yorkshire Terrier tispe i 2022 House of Anubis Peace on Earth, eier Thomas Andersen

Årets Agility Yorkshire Terrier i 2022 Millie eier Jorunn Byberg

Årets Blodspor Yorkshire Terrier 2022 Beloved Yorks Dreams Are For Real eier Ingrid Helene Østvold

Årets Rally Lydighet Yorkshire Terrier 2022 Myrplassens Sol eier Lena Lystrup

Årets Oppdretter Yorkshire Terrier 2022, Sweet Chanel – Nina Grasmo

 

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar