Innkalling til Årsmøte i NYTK 11.03.18

NYTK kaller inn til årsmøte søndag 11 mars kl 1300

adr. Clarion hotell & Congress Gardermoen.

Hans Gaardersveg. Gardermoen

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2018 innen 3 uker før årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.

Dagsorden:
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.
Sak 3: Årsberetning for 2017, se vedlegg 1
Sak 4: Årsregnskap for 2017 med revisors beretning, se vedlegg 2

Sak 5: Budsjett 2018 , se vedlegg 2
Sak 6: Ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund. Vedlegg 3
Sak 7: Fullmakt til styret: Justere instruks for NYTKs valgkomite. Vedlegg 4

Sak 8: Styret ber Årsmøtet godkjenne æresmedlemmer utnevnt høsten 2017 vedlegg 5

Sak 9: Dispensasjon fra fullcertordningen. Vedlegg 6
Sak 10: Medlem Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om ekstra poeng til mestvinnerlisten se vedlegg 7
Sak 11: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2016, Gro M. Johnsen’s Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Oppdretter og Årets Agility York
Sak 12:  Valg, se vedlegg 8 Til styret: Nestleder for 1 år, styremedlem nr 1  for 2 år, styremedlem nr 3 for 1 år, 2 vara for 2 år. Til valgkomiteen: Leder for 2 år, Medlem nr 1 for 2 år, Vara for 2 år

Vedlegg 1 NYTK’s Årsberetning for 2017

-I 2017 har vi hatt 3 styremøter. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no

– NYTK har fått god hjelp dette året av medlemmer til å hjelpe til på arrangementer raseklubben har arrangert. Vi har et ønske om at 2018 skal være ennå mer inkluderende og vi går 2019 i møte med 10 års jubileum.

Oppfordrer også utstillere til å sende inn bilde og resultater. Har man andre ønsker om viktig informasjon om rasen som bør være på siden så gi oss en tilbakemelding på det.

-NYTK hadde 431 medlemmer i desember 2017. Dette er en oppgang fra 2016.

-2 pelsstellkurs ble arrangert i 2017 (Bergen og Stavanger. NYTK vil også holde pelsstellkurs  og
oppdretterseminar i 2018.

– Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2017 etc. Fortsett den gode jobben i 2018

– 3 utgaver av  medlemsbladet YT- NYTT er utgitt i 2017

– På nytk.no kan du melde deg på månedlig Nyhetsbrev fra NYTK.

– Mestvinnende Yorkshire Terrier 2017 ble No Se Dk Nord Ch Sweet Chanel’s Heart Of Gold.  Årets
mestvinnende hannhund ble No Ch Con´Danica Morgan. Årets Debutant og Årets
Unghund ble No Se Ch Debonaire`s Stand By Me. Årets Veteran ble C.I.B, NORD  Se No Fi Dk Ee Lv Ch DKVV-14 NORDVV-14 NOVV-14 BENELUXVV-15 SEVV-15 SEVV-16 NOVV-16 Stavregårdens Yorker Atomic Swing. Årets Oppdretter ble Nina Grasmo med kennel Sweet Chanel. Årets agility Yorkshire terrier ble Veslestua Perfect Line

Mestvinnende avlshund topp 3 hannhund 
Gudyork Impuls
Gallana Aristos Lure Trump Ace
Pearlstring Armani

Mestvinnende avlshund topp 3 tispe (kun 2 tisper med i poengberegningen)
Henceforth’s Northern Lights
Estugo Amien A New Hope
________________________________________________________________________
Vedlegg 2:

 

Vedlegg  3: NKKs Representantskapsmøte 2017 vedtok endringer i lovmalen for klubber. Hver enkelt klubb må derfor gjøre justeringer i sine lover. Noen steder er det valgfrihet. Teksten med rødt  er styrets forslag der det er (en viss) valgfrihet. Vi har beholdt dagens løsning der hvor det er mulig.

Vedlegg 4: NKKs lovmal for klubber ble endret på NKKs Representantskapsmøte 2017. Styret gis fullmakt til å foreta de justeringer i instruksen som er nødvendig som følge av endringene i lov malen og NYTKs lover.
NYTK lover kan leses HER

Vedlegg 5: Styret utnevnte høsten 2017 Bjørg Hansen og Aase Bruheim Olsen for deres arbeid for rasen gjennom 30-40 år. Styret ønsker at årsmøtet godkjenner vedtaket.

Vedlegg 6: Eventuell søknad om fritak fra dagens cert-ordning: NKKs utstillingsregler ble  endret fra 1.1.2015 (pkt 11.13): «Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert. Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke verken er norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.»  På NKKs Representantskapsmøte 2017 ble følgende vedtatt: Fullcertordningen opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke særkomite for utstilling om fritak fra ordningen”. Det vil si at NYTK kan søke NKKs Særkomite for Utstillinger om å gå tilbake til gammel ordning, der en hund kan motta ubegrenset antall certifikater og resrve certifikater inntil tittel NUCH er oppnådd. Styret ber årsmøtet stemme ja/nei til slik søknad.

Vedlegg 7: Medlem Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om ekstra poeng til mestvinnerlisten. Det er ønskelig at det legges til 10 poeng på hunder som plasserer seg som 1-4 BHK/1-4 BTK på Rasespesialen.

Valg:

I år skal det velges nestleder, 1 styremedlem + 1 vara til styret:
Dagens styremedlem Elisabeth Wiik Enger har 1 år igjen som styremedlem men ønsker å stille til valg som nestleder. Hvis hun blir valgt må det bli valgt ytterligere 1 styremedlem.
Dvs 2 styremedlemmer skal stemmes inn i styret.

Nestleder til styret for 2 år
Styremedlem nr 1 for 2 år
Styremedlem nr 3 1 år (står på valg igjen i 2019)

Vara nr 2 for 2 år

I valgkomiteèn skal det velges leder, 1 medlem og èn vara:

Leder 2 år
Medlem nr 1 for 2 år
1 Vara for 2 år

Stemmeseddel for valg finner du HER

 

 

 

 

 

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar