Innkalling til Årsmøte i NYTK 07.04.2013

Innkalling til årsmøte 2013 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

Sted: Karenlyst allè 10 Oslo søndag 7. april kl. 12:00

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.

Dagsorden:
Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.
Sak 2: Årsberetning for 2012, se vedlegg 1
Sak 3: Årsregnskap for 2012/Budsjett 2013 med revisors beretning, se vedlegg 2
Sak 4: Årsberetning fra Avlsrådet , se vedlegg 3
Sak 5: Tilleggspoeng til mestvinnerlisten ved NKK utstillinger, se vedlegg 4
Sak 6: Publisere utstillingskritikker fra offisielle utstillinger i Norge på hjemmesiden, se
vedlegg 5
Sak 7: Forslag ang Yorkshire Terrier helse fra medlem Tone Sjøberg, se vedlegg 6
Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier2012,  Gro M. Johnsen’s
Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og Oppdretter
Sak 9: Valg, se vedlegg 7
Til styret: Leder for 2 år, styremedlem nr 3 for 2 år, 1 vara for 2 år, 1 vara for 1 år.
Til valgkomiteen:  medlem nr 2 for 1 år, vara for 1 år.

Vedlegg 1—NYTK’s årsberetning for 2012
2012 har vært et år der ting har stabilisert seg og man har kommet inn i en rutine.
Rett etter årsmøtet i fjor arrangerte NYTK sin første offisielle Rasespesial. Et vellykket arrangement og vi ser frem til årets Rasespesial 2.juni.2013.

Vi har i 2012 hatt 4 styremøter. Referater fra disse er offentligjort og ligger på nytk.no
Hjemmesiden fikk nytt utseende i 2012, vi har fått gode tilbakemelding på hjemmesiden. Den oppdateres jevnlig og mange gode artikler om rasen er der.

Pr. dags dato har vi 260 medlemmer.
Dette er en oppgang av medlemsantall på samme tid som i fjor.
NYTK har fått hatt et par kurs i 2012, og vil ha mer aktiviteter fremover. Mange arrangerer treff/julebord etc i eget initiativ noe Styret setter pris på.
Avlsrådet begynte utarbeidelsen for RAS og startet også på sensommeren med en Helseundersøkelse for Yorkshire Terrier. Helseundersøkelsen er for å kartlegge helsen på rasen i Norge.

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2012 No Se Ch Gudyork’s Trump.

Mestvinnende tispe 2012  No Ch Henceforth’s Vodka Shot.

Årets Debutant og Årets Unghund No Ch Richy Rich of Joranza

Årets Oppdretter Henny Lidal med Kennelen Henceforth’s

Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte.

Vedlegg 2: Årsregnskap for 2012/Budsjett 2013 og revisors uttalelse
(klikk på bildene for å få det større)

regnskap

revisor

 

Vedlegg 3 – Årsberetning fra Avlsrådet

NYTKs AVLSRÅDS INFORMASJONSSIDE PÅ FACEBOOK Avlsrådet har opprettet en informasjonsside for oppdrettere på Facebook. Tanken er å videreformidle informasjon, få tilbakemeldinger – kort sagt: etablere en toveis kommunikasjon med oppdrettere, som tross alt er de som kanskje er mest engasjerte i klubbens virke, og som også er de som er mest med på å påvirke hvordan rasen utvikler seg videre. Vi har fått mange nyttige tilbakemeldinger og forhåpentligvis gitt nyttig informasjon tilbake. Denne toveis-kommunikasjon er spesielt viktig fordi NYTK skal skrive RAS:

RAS Avlsrådet har arbeidet med RAS – Rasespesifikke Avlsanbefalinger – som skal godkjennes av styret før levering til NKK innen 1 januar 2014. Vi har laget en arbeidsgruppe for RAS. NYTK består av både oppdrettere og ”alle andre medlemmer”. De siste er som kjent i flertall i NYTK og bør absolutt også ha et ord med i laget. Avlsrådet takker for alle innspill og kommentarer vi har mottatt fra oppdrettere så langt via avlsrådets INFOSIDE på Facebook og ønsker veldig gjerne flere ”vanlige” medlemmer inn i arbeidsgruppen.

PRA Det er oppdaget et tilfelle av PRA på en norsk hund. Se mer om dette i dette YT-NYTT.  I forbindelse med dette har vi hatt kontakt med mange parter, som for eksempel NKK, Optigen (som har utviklet gentester for PRA), SYTS (den svenske yorkshire terrier klubben), andre raseklubber som har PRA som problemstilling osv. Og vi er så heldige at eier av hunden som har utviklet PRA har samtykket til å genteste ham, slik at vi kan avgjøre en gang for alle om gentesting er noe den enkelte oppdretter kan bruke som avlsverktøy videre.  Svaret her får vi innen årsmøtet 2013.

NYTK forvalter rasen Yorkshire Terrier fordi vi har fått lov til det av NKK. Og siden vi i Norge har en uavklart status mht PRA har NKK har anbefalt at NYTK gjennomfører en kartlegging av forekomsten av PRA på rasen i Norge. Kartlegging betyr innsamling av informasjon om hunder som har PRA, eventuelt er bærere av PRA. Dvs at NYTK i noen år fremover bør få inn flest mulig resultater i DogWeb av gentestresultater (hvis dette er et alternativ) eller øyelysningsresultater. Jo raskere NYTK får inn flest mulig resultater, desto raskere kan NYTK vurdere utbredelsen av PRA på hunder i avl i Norge, og dermed bestemme om dette med gentesting/øyelysning er noe vi kan droppe videre eller ikke. Men i kartleggingsfasen må vi få inn flest mulige resultater i DogWeb. Og det er da naturlig å starte med hunder som skal i avl. Dvs anbefale gentesting/øyelysning av disse i NYTKs avlsanbefalinger.

NKKs AVLSRÅDSKURS Avlsrådet har deltatt på NKKs avlsrådskurs. Vi har mottatt mye nyttig informasjon.

VIDERE Arbeidet med RAS gjenopptas så snart nødvendig arbeide mht PRA er fullført. Vi har lært mye av arbeidet med       PRA-problemstillingen som er garantert er verdt forsinkelsen.

Vedlegg 4 – Helenè Fridh fremlegger sak om å tilføye ytterligere poeng til mestvinnerlisten.
Det tillegges 10 poeng ved BIR og 5 poeng ved BIM på utstilling i regi av NKK.
Max 5 tellende utstillinger i regi av NKK.

Vedlegg 5 – Anita Villen Lie fremlegger sak om å publisere utstillingskritikker fra offisielle utstillinger i Norge på hjemmesiden. Dette kan være et av de verktøyene for de som driver oppdrett når de skal velge riktig avlsdyr.

Vedlegg 6 – Tone Sjøberg fremlegger sak ang krav til øyelysning.
Jeg synes det skal være et krav at hunder som skal i avl skal øyenlyses. Det er nok mye mer av PRA, katarakt, grønn stær osv. på linjer enn mange tror når det gjelder Yorkshire Terrieren.

Vedlegg 7 – Fra valgkomiteèn. Valgkommitèens enstemmige innstilling til kandidater for perioden 2013-2014.

Styret:
– Leder til styret for 2 år: Ingrid Helene Østvold (gjenvalg)
– styremedlem nr 3 for 2 år: Karianne Dyrberg (gjenvalg)
– vara nr 1 for 2 år: Britt K. Aas (ny)
– vara nr 2 for 1 år: Rannveig Løvstad (ny)

 Valgkommiteèn:
– Medlem nr 2 for 1 år:Anne-Lise Thorsen (gjenvalg)
– Vara for 1 år: Christin Thorsen (gjenvalg)

 Revisor: Ellen Møystad og Vararevisor: Janne E. Lie

Stemmeseddel og årsinnkallelsen finner du her!!!

318585_178583268886265_485222270_n

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar