Innkallelse årsmøte NYTK 26.03.17

Innkalling til årsmøte 2017 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Sted: 26.03.17 Fenstad stadion, Idrettsv. 6 2170 Fenstad kl 12:00

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2017har møte og
stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.
Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun

Det er kun de sakene som står på dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.

Dagsorden:
Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.
Sak 2: Årsberetning for 2016, se vedlegg 1
Sak 3: Årsregnskap for 2016/Budsjett 2017 med revisors beretning, se vedlegg 2
Sak 4: Medlem Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om å få med for årets Avls Yorkhire terrier på
mestvinnerlisten., se vedlegg 3
Sak 5: Medlem Anette Jahr fremlegger sak atNYTK søker NKKs Hovedstyre om godkjenning avkrav om kjent prdcPRA DNA-status som registreringsvilkår på rasen. Se vedlegg 4
Sak 6: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2016, Gro M. Johnsen’s Årets Debutant,Årets Unghund, Årets Oppdretter og Årets Agility York
Sak 7: Valg, se vedlegg 5 Til styret: Leder for 2 år, styremedlem nr 2 for 2 år, styremedlem nr 3 for 2 år,
1 vara for 2 år.

Til valgkomiteen: Medlem nr 2 for 2 år

Vedlegg 1 NYTK’s Årsberetning for 2016
-I 2016 har vi hatt 2 styremøter. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no
-Utstillingskomiteen har hatt 1 møte i forkant av Rasespesialen.
– NYTK sin hjemmeside oppdateres jevnlig og mange gode artikler om rasen ligger der. Vi opplevde å fåhjemmesiden vår hacket og vi kan ennå oppleve problemer med hjemmesiden vår.
Så vi jobber med åendre webhotell slik at vi håper vi skal slippe at dette skjer. Samtidig ble harddisken på klubben’s pc ødelagt og vi mistet alt av informasjon, bilder, referater osv. Styret tok beslutningen og fikk et firma til åinnhente all tapt data på pc, og vi har lært å ta back up av all data vi har. Så håper vi at bådehjemmeside og dataproblemer forblir i 2016 og at dette ordner seg i 2017.
Oppfordrer også utstillere til å sende inn bilde og resultater. Har man andre ønsker om viktig informasjon om rasen som bør være på siden så gi oss en tilbakemelding på det.
-NYTK hadde 411 medlemmer i desember 2016. Dette er en oppgang fra 2015.
-2 pelsstellkurs ble arrangert i 2017 (Oslo og Hamar NYTK vil også holde pelsstellkurs i 2017 for medlemmer av klubben.)
-Det ble holdt et oppdretterseminar i april 2016 Deltagelsen var stor. Våren 2017 blir det handlerkurs.
-Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2016 etc. Fortsettden gode jobben i 2017
-3 utgaver av YT- NYTT er utgitt i 2016
-På nytk.no kan du melde deg på månedlig Nyhetsbrev fra NYTK.
-Mestvinnende Yorkshire Terrier 2015 ble No Se Dk Nord Ch Oxzar Amazing Bel’s Toffy , Årets mestvinnende tispe ble No Se Dk Nord Ch Sweet Chanel’s Heart Of Gold Årets Debutant og Årets Unghund ble Expresso Nova Kasio Årets Veteran ble C.I.B, NORDSe No Fi Dk Ee Lv Ch DKVV-14 NORDVV-14 NOVV-14 BENELUXVV-15 SEVV-15 SEVV-16 NOVV-16 Stavregårdens Yorker Atomic Swing. Årets Oppdretter ble Nina Grasmo med kennel Sweet Chanel. Årets agility Yorkshire terrier ble Beloved Yorks Victoria’s Secret
Vedlegg 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 3 Medlem Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om at man skal ha med Årets Avls Yorkshire terrier på mestvinnerlisten. Man skal hedre de 3 beste avlshundene i begge kjønn.

Avlshunden må ha minimum 2 avkom med på mestvinnerlisten, Poengene regnes sammenlagt av de 5 beste avkommene.

Vedlegg 4 Medlem Anette Jahr fremlegger sak at NYTK søker NKKs Hovedstyre om godkjenning av krav om kjent prdcPRA DNA-status som registreringsvilkår på rase.

Bakgrunn: PrcdPRA leder til blindhet fra 4-8 års alder. Det er en god del bærere populasjonen. Jeg anslår et snitt på rundt 20%, men det hoper seg opp på noen linjer som er mye hardere

rammet. Dette kan dukke opp hvor som helst og INGEN HAR SKYLD i dette. Siden 2013 har mange norske oppdrettere DNA-testet. Vi har derfor unngått mange paringer med høy risiko
for utvikling av sykdom. Hvis NKK godkjenner en slik søknad fra NYTK er det bare kull hvor mor og far har kjent prdcPRA-status som blir registrerte i NKK/får stamtavle fra NKK. Det blir IKKE krav om å teste valper før registrering, eller at importer må testes før omregistrering osv. Det er KUN hvis man vil avle på hunden sin at den enten må testes, eller den må ha foreldre som er testet som frie for prcdPRA (for med frie foreldre behøver ikke hunden testes).
Det er helt opplagt at informasjon om risikoen knyttet til prcdPRA ikke når frem til alle i Norge
som planlegger kull på sin Yorkshire Terrier. Alle er feks ikke medlem av NYTK. Ved å innføre krav om testing som registreringsvilkår vil også disse teste, med 2 positive virkninger for rasen
i Norge: 1) Vi får enda bedre oversikt på raseplan, og 2) Vi unngår enda flere uheldige kombinasjoner. Jeg tror ikke at et slikt krav fører til merkbart færre registrerte YT i Norge pr år,
eller noen innsnevring av genpoolen. Det vil heller ikke være nødvendig å ha et slikt krav mer enn noen år, fordi det går ganske raskt å få oversikt.
Jeg ber derfor årsmøtet om å stemme ja til å søke NKK om å få innført krav om kjent prcdPRA status på foreldrene ha DNA-test som vilkår for kullregistering, og at årsmøtet overlater til
styret å finne ut om det bør søkes om noen bestemt varighet av kravet (eller lignende justeringer).
 
Vedlegg 5 Valg
Valgkomiteen anser kandidatene under som vel egnet og ønsker NYTKs medlemmer lykke til med valget.
 

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar