Innkallelse årsmøte NYTK 10.04.16

 

Innkalling til årsmøte 2016 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.
Sted: Fuvo klubbhus, Fuvo-vegen 6 ,2166 Oppaker  Søndag 10 april kl 12:00
Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2016 har møte og
stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.
Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker.
Det er kun de sakene som står på dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.
 
Dagsorden:
Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.
Sak 2: Årsberetning for 2015, se vedlegg 1
Sak 3: Årsregnskap for 2015/Budsjett 2016 med revisors beretning, se vedlegg 2
Sak 4: Medlem Nina Østli fremlegger sak om at Yorkhire terrier er med på Norsk Kennel Klubb’s mestvinnerliste, se vedlegg 3
Sak 5: Medlem Bente Standal Gunnerud fremlegger sak om endring av poengutregning til NYTK’s mestvinnerliste, se vedlegg 4
Sak 6: Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om at avlshund skal med på mestvinnerlisten.
Sak 7: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2015, Gro M. Johnsen’s Minnepokal
Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Oppdretter og Årets Agility York
Sak 8: Valg, se vedlegg 6
Til styret: Nestleder for 2 år, styremedlem nr 1 for 2 år, 1 vara for 1 år.
Til valgkomiteen: Leder for 2 år, medlem nr 1 for 2 år, vara for 1 år.
Vedlegg 1
 
NYTK’s Årsberetning for 2015
– I 2015 har vi hatt 2 styremøter. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no
 
-Utstillingskomiteen har hatt 1 møte i forkant av Rasespesialen. Den ble arrangert i sammenheng med
helgen da Europautstillingen var. Dette var på Norges Varemesse i Lillestrøm.
 
-NYTK sin hjemmeside oppdateres jevnlig og mange gode artikler om rasen ligger der.
Oppfordrer også utstillere til å sende inn bilde og resultater. Har man andre ønsker om viktig informasjon om rasen som bør være på siden så gi oss en tilbakemelding på det.
 
-NYTK hadde 383 medlemmer i des. 2015. Dette er en oppgang fra 2014.
 
-2 pelsstellkurs ble arrangert i 2014 (Bergen og Trondheim) NYTK vil også holde pelsstellkurs i 2016 for
medlemmer av klubben.
 
-Det ble holdt et utstillingsseminar i juni 2015. Deltagelsen var stor.
 
-Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2015 etc.
 
-3 utgaver av YT-NYTT er utgitt i 2015
 
-På nytk.no kan du melde deg på månedlig Nyhetsbrev fra NYTK.
 
-Mestvinnende Yorkshire Terrier 2015 bleNo Se Ch Oxzar Amazing Bel’s Toffy , Årets mestvinnende
tispe ble No Se Dk Nord Ch Sweet Chanel’s Exclusive Top Model,Årets Debutant og Årets Unghund ble
Sweet Chanel’s Heart Of Gold,Årets Veteran ble C.I.B NORD SE NO FI DK EE LV CH DKVV-14
NVV-14 Stavregårdens Yorker Atomic Swing. Årets Oppdretter ble Nina Grasmo med kennel Sweet Chanel. Årets agility Yorkshire terrier ble BelovedYorks Victoria’s Secret
 
 
 
 
 
12735712_10153830935640479_1362128850_n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 3
 
Nina Østli fremlegger sak om at Yorkshire terrier skal være med på Norsk Kennel Klub’s
mestvinnerliste for Yorkshire terrier.
 
 
Vedlegg 4
 
Bente Standal Gunnerud fremlegger sak om å endre poengberegningen på mestvinner utregning etter hvor mange hunder man møter på utstillingen. For eksempel BIR 10 poeng, BIM 8 poeng, 2 beste 6 poeng osv. og tillegg for antall deltagende på utstillingen
 
Hvis tre deltagende blir BIR 13. BIM 11 . 2 beste 9 poeng osv
 
Dette for at det skal bli mer rettferdig og for at det skal bli enklere for hver enkelt å beregne poengsummen selv.
 
Vedlegg 5
 
Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om at mestvinnende avlshund skal bli med på mestvinnerlisten.
I 2012 ble det opprettet dagens kategorier på mestvinnerlisten og avlshund ble da ikke tatt med og bør nå legges til.
 
Vedlegg 6
 
Valg
 
Valgkomiteen anser kandidatene under som vel egnet og ønsker NYTKs medlemmer lykke til med valget.
 
 

Veibeskrivelse:

Fra E16 nord:
Kjør på Oslovegen (E16), fra Skarnes kjør 12.8 km
Sving til venstre inn på Fuvo-Vegen. – Idrettsbane

Fra E16 sør:
Kjør på Kongsvingervegen (E16) mot Kongsvinger fra Kløfta.
Kjør rett frem gjennom alle rundkjøringer mot Kongsvinger. Når man har kjørt over bru (Vorma) i Vormsund så er det ca 6,5 km så kommer man til Oppakermoen.
Kjør over 2 fartsdumper i 40 sone
Sving til høyre inn på Fuvo-Vegen. – Idrettsbane

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar