Hva har avlsrådet holdt å med?

Her er litt informasjon om hva avlsrådet har jobbet med siden vi kom på plass i november 2011!

Som første avlsråd i klubbens historie måtte vi  først orientere oss mht hvilke oppgaver avlsrådet ”egentlig” har. Det var viktig å få oversikt over relevante NKK-regler og hvilke forventninger NKK har til NYTKs avlsarbeid som ”forvalter” av rasen Yorkshire Terrier for NKK i Norge. Her har vi kommet ganske langt: Det er utarbeidet retningslinjer fra styret til avlsrådet, taushetserklæring for avlsrådet, og avlsrådet har utarbeidet NYTKs avlsanbefalinger til oppdrettere, som er lagt ut på nytk.no. I løpet av februar regner vi med også å ha ferdig NYTKs avlsmål, samt en kortsiktig plan for avlsrådets arbeide i 2012, som vi også legger ut på nytk.no så snart styret har fått sett på dokumentene.

På sikt ønsker vi å utarbeide en langtidsplan (5-10 års perspektiv), tilsvarende Rasetilpasset Avlsstrategi (”RAS”). Vi går nemlig ut fra at NKK om ikke så lenge kommer til å kreve dette av sine raseklubber, slik SKK allerede har gjort i flere år. I Sverige skal klubbenes RAS sendes SKK, som så godkjenner planen. NKK har i hvert fall delvis startet denne prosessen ved å lage Rasetilpassede Dommeranvisninger (RDA), hvor NYTK har høringsfrist til 1.mars. Og uansett NKKs planer er det fornuftig for NYTK å ha en slik plan. Men enn så lenge må vi altså fokusere på andre oppgaver.

Avlsrådet har også laget en mappe til selve avlsrådet, med kopier til hvert medlem. Denne avlsrådsmappen er ment å inneholde ”alt” av sentrale dokumenter fra NKK og NYTK og hensikten med mappen er at den kan kopieres opp til nye avlsrådsmedlemmer som dermed raskt kan sette seg inn i ”jobben” sin. Mappen tilhører med andre ord selve avlsrådet og klubben – og ikke noen av oss avlsrådsmedlemmer personlig – vi har våre egne kopier. Et lite hjertesukk her, i forhold til dette med overlevering av informasjon til ”de som kommer etter oss”: Vi har fortsatt ikke fått overlevert tidligere års utstillingskritikker fra det tidligere styret i NYTK. NKK har kun kritikker fra kort tid tilbake, som NYTK selv må kopiere hos NKK. Det at vi urettmessig og helt unødvendig må starte på bar bakke her rammer til syvende og sist det arbeidet NYTK skal gjøre for NKK og for rasen.

Videre har vi planer om å legge ut noen artikler på nytk.no med litt praktisk informasjon til medlemmene, for eksempel råd til medlemmer som ønsker et kull og som ikke er oppdrettere, samt publisere litt enkel statistisk informasjon om rasen i Norge osv. Vi svarer også medlemmer som trenger råd i forbindelse med avl og oppdrett. Her har vi i tillegg den mulighet å kunne henvise de som trenger litt ekstra oppfølgning til noen av oppdretterne som er medlem av NYTK. Ellers har vi startet arbeidet med spørreundersøkelsen som NYTK ønsker å gjennomføre mht norske yorkers helse og vi har også startet å se på en del andre avlsrådsoppgaver.

Til slutt : Hvis du har noen innspill eller kommentarer til avlsrådets planer, anbefalinger, artikler eller annet – ta gjerne kontakt med oss! For selv om vi gjør vårt beste kan det være behov for justeringer, enten etter innspill fra dere medlemmer eller ved at vi selv ønsker justeringer. Dette med avlsråd er jo en læringsprosess for oss alle, både oss i avlsrådet, for styret i NYTK og for dere medlemmer.

Til Toppen

Om Styreleder

Se også

Orientering om NYTK’s arbeide med PRA pr 1 April 2014

NYTK i en kartleggingsfase hvor målet er å få informasjon om forekomsten av prdcPRA i …

Legg igjen en kommentar