Høring – Endre øvre grense for maksimal innavlsgrad til 12,5%

Høring – Endre øvre grense for maksimal innavlsgrad til 12,5%

NKKs Hovedstyre har vedtatt å sende forslag om endring i punkt 2 i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett om innavlsgrad, på høring til NKKs medlemsklubber og forbund.

Hovedstyret beklager at forslaget i første runde ble vedtatt uten høring i organisasjonen. Dette er et brudd på NKKs saksbehandlingsregler hvor det av §12 kommer frem at klubber, forbund, regioner mv., skal gis anledning til å uttale seg før nye regler eller regelendringer blir vedtatt, dersom dette er regler som berører dem.

Forslag til endring

NKK innfører en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Som en følge av dette, endres punkt 2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, og ny ordlyd blir:

Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5%, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.

Se fullstendig utsendt Høringbrev her

Gi tilbakemelding til NYTK innen 1. februar til post@nytk.no

Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar