Flått

Tekst: Torild Lybekk, http://www.flordecanela.net

Gjennomgår fire stadier under sin livssyklus: Egg, larve, nymfe og voksen flått.
En forutsetning for at det skal finnes mange flått i et område er at det finnes
større pattedyr der, som for eks. elg og rådyr. En annen forutsetning er at det
er rått og skyggefullt, og den tredje er at  vegetasjonsperioden er så lang at
den rekker å utvikle seg til voksen flått. Når dagstemperaturen når 5-8 grader
klatrer den opp å for eks. et gresstrå og venter på å finne et passende
vertsdyr.

Flåttoverførbare sykdommer
er Borelia, Ehrlichiose og TBE (Tick-Borne Encephhalitis) TBE er en virussykdom som
sprer seg med den vanlige flåtten og som kan føre til hjernebetennelse.TBe
ansees å  bli overført til dyret eller mennesket direkte der flåtten biter.
Smittede hunder får feber og kan bli alvorlig syke. Viruset kan vise seg ved
forstyrrelser i bevegelsesmønsteret, bli ”vinglete” eller få en drastisk endring
i oppførsel.

Forebyggende tiltak og fjerning.
Det er viktig hver dag å kjenne igjennom pelsen til hunden. Den setter seg gjerne i
brystet eller i  hoderegionen. Ved ørene er også et yndet sted. Oppdager man en
flått skal den fjernes umiddelbart for å forebygge sykdommer. Ikke vær redd for
å gjøre feil, det er bedre å fjerne noe enn ingenting. De delene som sitter
igjen forsvinner, men vask gjerne med desinfiserende middel etterpå.

Hjelpemidler
Det finnes flåttpinsetter å få kjøpt. De er ikke videre trivelige å ta i, men med
denne pinsetten går det greit. Man får også som oftest hele flåtten. Likeledes
finnes det halsbånd, dråper til å dryppe i nakken og spray. Snakk med
veterinæren for å finne det som passer best for din hund.

Om admin

Se også

Levershunt (PSS) / PVH-MVD

Levershunt / PVH-MVD Vanlige spørsmål og svar (Fra http://www.vet.utk.edu/clinical/sacs/shunt/faq.pdf  av Dr Karen Tobias) Hva er …

Legg igjen en kommentar