Endringer av kriterier på Kenneloversikten og avlsanbefalninger.

Styret i NYTK har fått innspill på endring av kriteriene for å stå på NYTK’s Kenneloversikt og avlsanbefalningene.  Kenneloversikten er en oversikt over oppdrettere som er tilknyttet klubben.

NYTK mottok 9 innspill. 7 av innspillene hadde fokus på NKKs lover, regler og rettningslinjer, helse og utstilling i avl og 2 av innspillene hadde fokus på NKKs lover, regler og rettningslinjer.

Styret har satt sammen 4 forslag  som vi ønsker en tilbakemelding på innen 01.10.18 – Disse forslagene er da i flertall basert på innspillene som kom og med variasjon som vi anser som ikke vanskelige å oppnå som oppdretter. Det blir en prøveperiode på 2 år.
Gi din stemme på forslag 1, 2, 3 eller 4 til post@nytk.no innen 01.10.18

Forslag 1
– CK på eget oppdrett som man har i sitt eie på premieringstidspunktet, regnet 4 år tilbake i tid.
– Deretter må man har excellent eller CK på hund fra eget oppdrett innen hvert 4. år.
(det anbefales allikevel at man har min. excellent på hund som brukes i avl hos oppdretter.)
– Oppdretter må være medlem av NYTK
– Oppdretter må ha registrert kennelnavn hos NKK
– Oppdretter skal følge NYTKs avlsanbefalinger og NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi.
– Det er ønskelig at oppdretter har deltatt på NKK’s oppdretterskole eller NYTK’s oppdretterseminar.
– Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s avlsanbefalinger.
– Oppdretter må ha adresse i Norge.
– Oppdretter må selv melde fra om at han/hun ønsker å stå på denne listen
– Ved brudd på vilkårene for å stå på kenneloversikten fjernes oppdretter i inntil 6 mndr, eller til vilkårene er oppfylte.
– Ved disiplinærreaksjon fra NKK som følge av brudd på NKKs regler knyttet til avl/oppdrett/registrering fjernes oppdretter fra NYTKs kenneloversikt i den perioden oppdretter er underlagt reaksjon fra NKK.

Forslag 2
– Excellent på hund som brukes i avl hos oppdretter.
– Oppdretter må være medlem av NYTK
– Oppdretter må ha registrert kennelnavn hos NKK
– Oppdretter skal følge NYTKs avlsanbefalinger, NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi.
– Oppdretter skal ha deltatt på NKK’s oppdretterskole eller NYTK’s oppdretterseminar i løpet av de siste 5 år.
– Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s avlsanbefalinger. oppdretterseminar. Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s avlsanbefalinger.
– Oppdretter skal ha adresse i Norge.
– Oppdretter må selv melde fra om han/hun ønsker å stå på denne listen.
– Ved brudd på vilkårene for å stå på kenneloversikten fjernes oppdretter i inntil 6 mndr, eller til vilkårene er oppfylte.
– Ved disiplinærreaksjon fra NKK som følge av brudd på NKKs regler knyttet til avl/oppdrett/registrering fjernes oppdretter fra NYTKs kenneloversikt i den perioden oppdretter er underlagt reaksjon fra NKK.

Forslag 3
–CK på eget oppdrett i løpet av siste 5 år.
– Deretter må man har excellent eller CK på hund fra eget oppdrett innen hvert 2. år.
(det anbefales allikevel at man har min. excellent på hund som brukes i avl hos oppdretter.)
– Oppdretter må være medlem av NYTK
– Oppdretter må ha registrert kennelnavn hos NKK
– Oppdretter skal følge NYTKs avlsanbefalinger, NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.
– Oppdretter skal ha deltatt på NKK’s oppdretterskole eller NYTK’s oppdretterseminar i løpet av de siste 5 år.
– Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s avlsanbefalinger.
– Oppdretter må ha adresse i Norge.
– Oppdretter må selv melde fra om han/hun ønsker å stå på denne listen
– Ved brudd på vilkårene for å stå på kenneloversikten fjernes oppdretter i inntil 6 mndr, eller til vilkårene er oppfylte.
– Ved disiplinærreaksjon fra NKK som følge av brudd på NKKs regler knyttet til avl/oppdrett/registrering fjernes oppdretter fra NYTKs kenneloversikt i den perioden oppdretter er underlagt reaksjon fra NKK.

Forslag 4
– Oppdretter må være medlem av NYTK
– Oppdretter må ha registrert kennelnavn hos NKK
– Oppdretter skal følge NYTKs avlsanbefalinger, NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.
– Oppdretter skal ha deltatt på NKK’s oppdretterskole og delta på NYTK’s oppdretterseminar i løpet av de siste 5 år.
– Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s avlsanbefalinger.
– Oppdretter må ha adresse i Norge.
– Oppdretter må selv melde fra om han/hun ønsker å stå på denne listen
– Ved brudd på vilkårene for å stå på kenneloversikten fjernes oppdretter i inntil 6 mndr, eller til vilkårene er oppfylte.
– Ved disiplinærreaksjon fra NKK som følge av brudd på NKKs regler knyttet til avl/oppdrett/registrering fjernes oppdretter fra NYTKs kenneloversikt i den perioden oppdretter er underlagt reaksjon fra NKK.

Avlsanbefaling

NYTK skal fremme interessen hos oppdrettere for avl på funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.
Rasestandarden for Yorkshire Terrier er en viktig rettesnor i alt avlsarbeid.
NYTK har som raseklubb også et særskilt ansvar for rasens genvariasjon, ved å opplyse medlemmene om grenser for innavlsgrad, matadoravl mm slik at ikke rasen blir skadelidende på sikt. Rasens generelle utvikling over tid styres av summen av den enkelte oppdretters valg av avlsdyr. Det er derfor viktig at NYTK sørger for god informasjon til medlemmene og at oppdretterne i sine individuelle valg er seg bevisste dette kollektive ansvaret for rasens fremtidige beste.

NYTKs AVLSANBEFALINGER TIL OPPDRETTERE:
1) Du skal følge NKKs Etiske Grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi.
2) Hunder som ikke er vurdert som rasetypiske bør ikke benyttes i avl. De bør ha oppnådd excellent i åpen klasse, eventuelt CK i junior eller unghundklasse.
3) Tisper skal veie minst 2,3 kg på paringstidspunktet og skal ikke pares før tidligst ved fylte 18 mndr. Tispa bør tidligst pares på andre løpetid, og bør ikke pares for første gang etter fylte 4 år. Tispe som har hatt 2 keisersnitt skal ikke benyttes i avl. Hverken tispe eller hannhund bør brukes i avl før de har oppnådd et voksent individs modenhet og adferd. En hannhund bør være minst 18 mndr før han brukes i avl. Se for øvrig NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett for ytterligerer regler, bla om obligatorisk hviletid etter tette kull, tisper som ikke tar seg av valpene, maks antall kull m.m.
4) Avlsdyr skal DNA-testes for prcdPRA hvis de ikke allerede har dokumentert kjent status (er systemgenerert fri/er avkom etter systemgenerert frie o.l.). Resultatet skal registreres i NKKs DogWeb. Ved bruk av utenlandsk hund: Valpekull testes for prdc-pra før salg hvis ikke utenlandsk hund kan fremlegge attest på prdc-pra status. Generelt: En bærer kan pares med fri. Affiserte skal ikke brukes i avl, unntatt der NKK har gitt dispensasjon.
5) Avlsdyr født etter 01.01.16 skal testes for Patellaluksasjon (PL) tidligst v/ 15 mnd alder og senest før de benyttes i avl. Resultatet skal registreres i DogWeb. Ved bruk av utenlandsk hund: Attest skal fremlegges. PL-grad for de 2 hundene skal ikke overstige 2 sammenlagt. (Det enkelte avlsdyrs PL-grad tilsvarer det ben med høyeste grad). NKK registrerer avlssperre på hunder med grad 3 og deres avkom.
6) Innavl: Innavlsgraden skal ikke overstige 6,25 % basert på 6 generasjoner. Matadoravl: Ingen hund skal ha fler avkom enn 5% av antall NKK-registrerte Yorkshire Terriere siste 5 år, inkl importer. Grensen varierer år for år, men ligger som regel på ca 55 avkom.

TIL SLUTT NOEN GODE RÅD:

A. Følg med på NKKs hjemmesider og orienter deg om når og hvor NKK avvikler oppdretterskolen.

B. Kjøp NKKs bok Genetikk Avl og Oppdrett 3. Utgave av Astrid Indrebø og eventuell annen litteratur du får anbefalt fra andre oppdrrettere.

C. Søk aktivt på NKKs hjemmeside etter artikler om avl og oppdrett og les det som er relevant for deg, feks referater fra tidligere oppdretterseminarer, avlsrådskurs, artikler om avl og oppdrett fra Hundesport, helsetemaer osv. Ikke alt er like tilgjengelig på NKKs hjemmeside, men prøv søkeordene ”avl”, ”oppdretter”, ”avlsråd” – så finner du etterhvert frem. Se feks NKKs artikkelserie ”oppdretteren” og da særlig del 3.

D. Sett et mål for ditt avlsarbeid og følg rasestandarden som en rettesnor. Tilegn deg grunnleggende kunnskap om anatomi, eksteriør, mentalitet, genetikk osv. Vær ekstra oppmerksom på avlsdyrenes mentalitet – for dette er sterkt arvelig. Bidra til å utvide avlsbasen og unngå matadoravl. Vær oppmerksom på innavslgradens eventuelle økning ved hver parringskombinasjon. Skaff deg kunnskap om eldre hunder, for eksempel via erfarne oppdrettere, litteratur osv.

E. Vi minner også om de mer generelle bestemmelsene i Hundeloven og Dyrevelferdsloven, som du finner på lovdata ved å søke på ”hundeloven” og ”dyrevelferdsloven”.

Gi din stemme på forslag 1, 2, 3 eller 4 til post@nytk.no innen 01.10.18
 
393408_4410185062440_544219417_n

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar