Valgkommiteén informerer

Innkalling årsmøte Norsk Yorkshire Terrier klubb 07.03.2021

Søndag 7 mars 2021 vil alle medlemmer i NYTK få tilsendt en SMS varsling fra digitalearsmoter.no Årsmøte vil være tilgjengelig i 7 dager fra du mottar SMS slik at du kan gå inn å stemme. Dagsorden   Sak 1: Godkjenne innkallingen og saksliste/dagsorden. Sak 2: Årsberetning for 2020 og informasjon om premier mestvinnende Yorkshire terrier 2020 Sak 3: Årsregnskap for 2020 …

Les mer»

Varsel NYTK årsmøte 2021

Kjære NYTK-medlem, som tidligere annonsert i medlemsblad 3/2020 så vil det bli avholdt NYTK årsmøte 2021 7 mars 2021. Pga dagens situasjon med Covid-19 så blir årsmøte holdt på digital plattform. Årsmøte vil bli lagt ut på https://www.digitalearsmoter.no/ Årsmøtet vil ligge ut 1 uke sli kat man har god tid til avstemming. Styret i NYTK ser positivit på dette og …

Les mer»

AVLYST!!! Innkalling til årsmøte 2020 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

PGA KORONAVIRUS ER ÅRSMØTE 29.03.20 AVLYST – VI KOMMER TILBAKE MED NY DATO OG INFORMASJON!!! Innkalling til årsmøte 2020 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb Sted: 29.03.20 Klubbhus Fenstad stadion kl 13:00 Idrettsvegen 6, 2170 Fenstad Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2020 innen 3 uker før årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet. Det …

Les mer»

Referat møte valgkomiteen 16.02.20

Referat fra møte i valgkomiteen i NYTK Møtedato: 16.02.20 Nett/telefonmøte Nils Bergseng, Bente S. Gunnerud, Jelena Zozulia, Nina Grasmo Referent: Nina Grasmo —————————— Saksliste: Sak 1: kandidater til valg Sak 2: valgkomiteens innstilling Sak 3: stemmeseddel 2020 ——————————- Valgkomiteen ble enige om: Sak 1: Valgkomiteen har kontaktet alle kandidater som ble foreslått av medlemmer for å få bekreftet at de …

Les mer»

Referat møte valgkomiteen 08.02.20

Referat fra valgkomiteen i NYTK Møtedato: 08.02.20 Nett/telefonøte  Nils Bergseng, Bente S. Gunnerud, Jelena Referent: Nina Grasmo —————————— Saksliste: Sak 1: valg 2020 Sak 2: fordeling av oppgaver ——————————- Valgkomiteen ble enige om: Sak 1: Valgkomiteen har mottatt e-post med medlemslister og kandidater til valg for årsmøte til NYTK 2020 Sak 2: leder Nils Bergseng har gitt tilbakemelding om at …

Les mer»

Innkalling til årsmøte 2019 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Innkalling til årsmøte 2019 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb Sted: 24.03.19  Choice Airport Hotell Gardermoen kl 13:00 Lokevegen 7, 2067 Jessheim Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2019 innen 3 uker før årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på …

Les mer»

Innkalling til Årsmøte i NYTK 11.03.18

NYTK kaller inn til årsmøte søndag 11 mars kl 1300 adr. Clarion hotell & Congress Gardermoen. Hans Gaardersveg. Gardermoen Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2018 innen 3 uker før årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av …

Les mer»

Innkallelse årsmøte NYTK 26.03.17

Innkalling til årsmøte 2017 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb Sted: 26.03.17 Fenstad stadion, Idrettsv. 6 2170 Fenstad kl 12:00 Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2017har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å …

Les mer»

8 ukers varsel Årsmøte for NYTK

Kjære NYTK-medlem, NYTK skal holde sitt årsmøte for 2017 den 26 mars, kl 12:00. Adr er Fenstad Stadion – Idrettsvegen 6 , 2170 Fenstad Du vil få innkallelsen til årsmøtet med saksliste og beskjed om hvem som stiller til valg 4 uker før årsmøtet. I mellomtiden ber vi om innspill fra våre medlemmer om saker dere mener årsmøtet bør behandle, …

Les mer»

Innkallelse årsmøte NYTK 10.04.16

  Innkalling til årsmøte 2016 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. Sted: Fuvo klubbhus, Fuvo-vegen 6 ,2166 Oppaker  Søndag 10 april kl 12:00 Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2016 har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til …

Les mer»