Referat

Protokoll NYTK’s årsmøte 13.04.23

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2023 Norsk Yorkshire Terrier Klubb (NYTK) 13 april 2023 Årsmøtet ble gjennomført digitalt via Zoom. Det var 19 var stemmeberettigede deltagere og 2 somobserverte uten stemmerett. I tillegg 2 fullmakter. Totalt antall stemmer til stede: 21. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsordenVedtak: Årsmøtet godkjente innkalling, saksliste/dagsorden. Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å …

Les mer»

Referat styremøte 10.08.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 10.08.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Blanka Nyrønning-Jarowicz, Elisabeth Wiik Enger Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Intro dommerkurs ettersøk Refleksvester Distrikskontakter Tilbakemelding fra valpekjøpere Sak til RS RAS Sak 10/2022: NYTK har fått spørsmål om å være deltager ansvarlig for intro dommerkurs i ettersøk. Etter samtale …

Les mer»

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Blanka Nyrønning-Jarowicz Ikke til stede: Elisabeth Wiik Enger Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Konstituere styret Blomst tidligere verv og Elisabeth Veileder til kjøp av valp Oppdretterseminar 2023 Utstilling 2023 Yorksnakkis Sparekonto Distrikskontakter Sak 2/2022: NYTK hadde årsmøte 21 mai 2022. …

Les mer»

Protokoll NYTK’s årsmøte 21.05.22

Protokoll til årsmøte 2022 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført 21 mai 2022 Antall deltagere: 16 deltagere der 14 var stemmeberettiget. Møteleder: Lena Lystrup Referent: Ingrid Helene Østvold Tellekorps Trine Wisth, Cathrine Egeland, Mia L. Butz Undertegne protokoll: Dora Jankovits Källmann og Randi Kristiansen Følgende saker ble behandlet på årsmøtet: Godkjenne innkallingen og saksliste/dagsorden. Innkalling til …

Les mer»

Referat styremøte 03.02.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 03.02.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter Ikke til stede: Louise Aasen Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Trekker seg fra verv —————————— Sak 1: Styret har fått tilbakemelding fra styremedlem Louise Aasen om at hun ønsker fra og med 22.01.22 å trekke …

Les mer»

Referat styremøte 01.06.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 01.06.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Louise Aasen Ikke til stede: Elisabeth Wiik Enger – gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Vararevisor Sak 2: Momskompensasjon Sak 3: Infohefter Sak 4: Avlsrådkurs -Sunnhetsutvalg/styret Sak 5: Søknad godkjent sentral registrering kjent status PL …

Les mer»

Protokoll NYTK´s Ekstra ordinære årsmøte 14.-23.05.2021

Protokoll Ekstraordinært årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier Klubb  NYTK gjennomførte ekstraordinært årsmøte digitalt fra 15. mai kl. 09:00 til 23. mai kl. 09:00. Antall unike deltagere: 110 medlemmer. Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste/dagsorden Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste/dagsorden med 95 stemmer for og 8 imot. (92% vs. 8%). Sak 2: Årsberetning for 2019 Årsmøtet tok årsberetningen for 2019 til …

Les mer»

Referat styremøte 29.04.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 29.04.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Louise Aasen Ikke til stede: Lena Lystrup – gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Ekstra ordinært årsmøte Sak 2: Rasespesialen 2021 Sak 3: Konstituere styret 2021 —————————— Styret ble enige om: Sak 1: Legge …

Les mer»

Referat styremøte 18.03.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 18.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Franziska Walter Ikke til stede: Lena Lystrup og Louise Aasen, gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Opprette mandat Regnskapsgruppe Sak 2: endre informasjon hjemmeside Sak 3: ønske nye styremedlemmer velkommen Sak 4: gave avsluttende …

Les mer»

Protokoll NYTK´s årsmøte 07-15.03.21

Protokoll til årsmøte 2021 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført heldigitalt fra 7. mars kl. 09:00 til 15. mars kl. 09:00. Antall deltagere: 104. Det var ikke mulig å justere malen for den heldigitale løsningen da årsmøtet ble lagt inn. Dette medførte noen unøyaktigheter i den helautomatiske protokollen som gikk ut til dem som har stemt. …

Les mer»