Referat

Referat styremøte 18.03.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 18.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Franziska Walter Ikke til stede: Lena Lystrup og Louise Aasen, gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Opprette mandat Regnskapsgruppe Sak 2: endre informasjon hjemmeside Sak 3: ønske nye styremedlemmer velkommen Sak 4: gave avsluttende …

Les mer»

Protokoll NYTK´s årsmøte 07-15.03.21

Protokoll til årsmøte 2021 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført heldigitalt fra 7. mars kl. 09:00 til 15. mars kl. 09:00. Antall deltagere: 104. Det var ikke mulig å justere malen for den heldigitale løsningen da årsmøtet ble lagt inn. Dette medførte noen unøyaktigheter i den helautomatiske protokollen som gikk ut til dem som har stemt. …

Les mer»

Referat styremøte 15.03.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 15.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Veli Orre Ikke til stede: Liv Frost-Nordhagen Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: NYTK årsmøte 2021 Sak 2: Online utstilling Sak 3: Svarbrev til oppdrettere —————————— Styret ble enige om: Sak 1: NYTK digitale årsmøte 2021 er avsluttet. …

Les mer»

Referat styremøte 07.03.2021

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 07.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen, Veli Orre Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Ekstra ordinært digitalt årsmøte Regnskap 2019 Sak 2: Innmelding i Norsk Terrier klubb Sak 3: Medlemskampanje —————————— Styret ble enige om: Sak 1: Sak: Årsmøtegodkjennelse av regnskapet for …

Les mer»

Referat styremøte 12.01.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 12.02.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen, Veli Orre Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Rasespesial 2021 Sak 2: Årsmøte 2021 Sak 3: Kalenderkampanje Sak 4: Raseklubbenes Felles Allianse Sak 5: Regnskap 2020 / Budsjett 2021 Sak 6: Varelager Sak 7: Styret fremlegger …

Les mer»

Referat styremøte 15.10.20

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 15.10.20 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen Ikke tilstede: Veli Orre Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Kalender 2021 Sak 2: Årsmøte 2021 Sak 3: Kurs Skien Sak 4: Mestvinner lister 2020 Sak 5: Forespørsel fra medlem ang PL test Sak 6: Endre …

Les mer»

Referat styremøte 11.06.20

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 11.06.20 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen Ikke tilstede: Veli Orre Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Tilbakebetaling fra Choice hotel Sak 2: Godtgjørelse kurs 14.06.20 Sak 3: Kurs Stavanger Sak 4: Oppdatere «Om styret» på www.nytk.no Sak 5: Informasjonshefte Yorkshire terrier Sak …

Les mer»

Referat styremøte 03.05.20

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 03.05.20 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andresen, Veli Orre, Liv Frost – Nordhagen Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Avlyse årsmøte og rasespesial Sak 2: Mestvinner rosetter og pokaler Sak 3: Valpeformidler Sak 4: Materialforvalter Sak 5: Økonomisk støtte til NKK Sak 6: Mestvinnerlister 2020 …

Les mer»

Referat styremøte 17.03.20

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 17.03.20 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andresen, Veli Orre, Liv Frost – Nordhagen Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Avlssperre Sak 2: Avlyse årsmøte og rasespesial Sak 3: Retningslinjer Sunnhetsutvalget Sak 4: NYTK kontoutskrifter Sak 5: Brev Levershunt Sak 6: Interhome – rabatt Sak 7: …

Les mer»

Referat styremøte 10.02.20

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 10.02.20 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andresen, Veli Orre, Liv Frost – Nordhagen Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Avlssperre Sak 2: Valgkomiteen Sak 3: Instruks valgkomiteen Sak 4: Sak fra styret til årsmøte Sak 5: Personvern NYTK Sak 6: Nettbrett Sak 7: Innkomne saker …

Les mer»