Avlsråd

NYTK’s avlsanbefalninger til oppdrettere

Vedtatt på styremøte i NYTK 12. januar 2012. Revidert januar 2019. NYTK skal fremme interessen hos oppdrettere for avl på funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Rasestandarden for Yorkshire Terrier er en viktig rettesnor i alt avlsarbeid. NYTK har som …

Les mer»