Om Klubben

Varsel om ekstra ordinært årsmøte 14.05.21

Kjære NYTK-medlem Etter årsmøte 2021 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage et nytt oppsett på klubbens regnskap. Styret i NYTK varsler om ekstra ordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet for 2019 og 2020. Se her instrukser PDF fil for  NYTK Se her innkalling PDF fil ekstra ordinært årsmøte. Pga dagens situasjon med Covid-19 så blir …

Les mer»

Oppsett på NYTK’s regnskap

NYTK arbeider med nytt oppsett på klubbens regnskap. Tilbakemeldinger kan tyde på at enkelte av NYTKs medlemmer har problemer med å forstå klubbens regnskaper. Uenighet om hva klubben bruker penger på må løses på årsmøtet, men styret ønsker å se nærmere på bla regnskapets oppsett for å forsikre seg om at dette er riktig. NYTK velger revisor på årsmøtet, som …

Les mer»

Referat styremøte 18.03.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 18.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Franziska Walter Ikke til stede: Lena Lystrup og Louise Aasen, gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Opprette mandat Regnskapsgruppe Sak 2: endre informasjon hjemmeside Sak 3: ønske nye styremedlemmer velkommen Sak 4: gave avsluttende …

Les mer»

Protokoll NYTK´s årsmøte 07-15.03.21

Protokoll til årsmøte 2021 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført heldigitalt fra 7. mars kl. 09:00 til 15. mars kl. 09:00. Antall deltagere: 104. Det var ikke mulig å justere malen for den heldigitale løsningen da årsmøtet ble lagt inn. Dette medførte noen unøyaktigheter i den helautomatiske protokollen som gikk ut til dem som har stemt. …

Les mer»

Referat styremøte 15.03.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 15.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Veli Orre Ikke til stede: Liv Frost-Nordhagen Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: NYTK årsmøte 2021 Sak 2: Online utstilling Sak 3: Svarbrev til oppdrettere —————————— Styret ble enige om: Sak 1: NYTK digitale årsmøte 2021 er avsluttet. …

Les mer»

Referat styremøte 07.03.2021

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 07.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen, Veli Orre Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Ekstra ordinært digitalt årsmøte Regnskap 2019 Sak 2: Innmelding i Norsk Terrier klubb Sak 3: Medlemskampanje —————————— Styret ble enige om: Sak 1: Sak: Årsmøtegodkjennelse av regnskapet for …

Les mer»

Innkalling årsmøte Norsk Yorkshire Terrier klubb 07.03.2021

Søndag 7 mars 2021 vil alle medlemmer i NYTK få tilsendt en SMS varsling fra digitalearsmoter.no Årsmøte vil være tilgjengelig i 7 dager fra du mottar SMS slik at du kan gå inn å stemme. Dagsorden   Sak 1: Godkjenne innkallingen og saksliste/dagsorden. Sak 2: Årsberetning for 2020 og informasjon om premier mestvinnende Yorkshire terrier 2020 Sak 3: Årsregnskap for 2020 …

Les mer»

Varsel NYTK årsmøte 2021

Kjære NYTK-medlem, som tidligere annonsert i medlemsblad 3/2020 så vil det bli avholdt NYTK årsmøte 2021 7 mars 2021. Pga dagens situasjon med Covid-19 så blir årsmøte holdt på digital plattform. Årsmøte vil bli lagt ut på https://www.digitalearsmoter.no/ Årsmøtet vil ligge ut 1 uke sli kat man har god tid til avstemming. Styret i NYTK ser positivit på dette og …

Les mer»

Informasjon om NYTK årsmøte og Rasespesial 2021

VIKTIG INFORMASJON!!! Norsk Yorkshire Terrier klubb har vært i kontakt med Norsk Kennel klubb og med dagens situasjon av Covid-19 så må vi utsette Rasesepsialen 2021. Den er flyttet til 21 august 2021 i forbindelse med NKK Lillehammer. NYTK takker for innsendte dommerforslag og vi vil ta kontakt med dommere som er tilgjengelige for angitte dato. Norske Kennel klubb forbereder …

Les mer»

Referat styremøte 12.01.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 12.02.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen, Veli Orre Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Rasespesial 2021 Sak 2: Årsmøte 2021 Sak 3: Kalenderkampanje Sak 4: Raseklubbenes Felles Allianse Sak 5: Regnskap 2020 / Budsjett 2021 Sak 6: Varelager Sak 7: Styret fremlegger …

Les mer»