Om Klubben

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at alle valper som skal bli registrert i Norsk Kennel klub må ha kjent patellaluksasjon status på foreldrene. For testing av patellaluksasjon finner du en veiledning HER Om du skulle ha noen spørsmål eller trenger hjelp så ta kontakt med oss på post@nytk.no _________________________________________________________________________________ Prdc-PRA Fra …

Les mer»

Referat styremøte 01.06.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 01.06.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Louise Aasen Ikke til stede: Elisabeth Wiik Enger – gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Vararevisor Sak 2: Momskompensasjon Sak 3: Infohefter Sak 4: Avlsrådkurs -Sunnhetsutvalg/styret Sak 5: Søknad godkjent sentral registrering kjent status PL …

Les mer»

Protokoll NYTK´s Ekstra ordinære årsmøte 14.-23.05.2021

Protokoll Ekstraordinært årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier Klubb  NYTK gjennomførte ekstraordinært årsmøte digitalt fra 15. mai kl. 09:00 til 23. mai kl. 09:00. Antall unike deltagere: 110 medlemmer. Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste/dagsorden Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste/dagsorden med 95 stemmer for og 8 imot. (92% vs. 8%). Sak 2: Årsberetning for 2019 Årsmøtet tok årsberetningen for 2019 til …

Les mer»

Varsel om ekstra ordinært årsmøte 14.05.21

Kjære NYTK-medlem Etter årsmøte 2021 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage et nytt oppsett på klubbens regnskap. Styret i NYTK varsler om ekstra ordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet for 2019 og 2020. Se her instrukser PDF fil for  NYTK Se her innkalling PDF fil ekstra ordinært årsmøte. Pga dagens situasjon med Covid-19 så blir …

Les mer»

Referat styremøte 29.04.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 29.04.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Louise Aasen Ikke til stede: Lena Lystrup – gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Ekstra ordinært årsmøte Sak 2: Rasespesialen 2021 Sak 3: Konstituere styret 2021 —————————— Styret ble enige om: Sak 1: Legge …

Les mer»

Oppsett på NYTK’s regnskap

NYTK arbeider med nytt oppsett på klubbens regnskap. Tilbakemeldinger kan tyde på at enkelte av NYTKs medlemmer har problemer med å forstå klubbens regnskaper. Uenighet om hva klubben bruker penger på må løses på årsmøtet, men styret ønsker å se nærmere på bla regnskapets oppsett for å forsikre seg om at dette er riktig. NYTK velger revisor på årsmøtet, som …

Les mer»

Referat styremøte 18.03.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 18.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Franziska Walter Ikke til stede: Lena Lystrup og Louise Aasen, gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Opprette mandat Regnskapsgruppe Sak 2: endre informasjon hjemmeside Sak 3: ønske nye styremedlemmer velkommen Sak 4: gave avsluttende …

Les mer»

Protokoll NYTK´s årsmøte 07-15.03.21

Protokoll til årsmøte 2021 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført heldigitalt fra 7. mars kl. 09:00 til 15. mars kl. 09:00. Antall deltagere: 104. Det var ikke mulig å justere malen for den heldigitale løsningen da årsmøtet ble lagt inn. Dette medførte noen unøyaktigheter i den helautomatiske protokollen som gikk ut til dem som har stemt. …

Les mer»

Referat styremøte 15.03.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 15.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Veli Orre Ikke til stede: Liv Frost-Nordhagen Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: NYTK årsmøte 2021 Sak 2: Online utstilling Sak 3: Svarbrev til oppdrettere —————————— Styret ble enige om: Sak 1: NYTK digitale årsmøte 2021 er avsluttet. …

Les mer»

Referat styremøte 07.03.2021

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 07.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen, Veli Orre Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Ekstra ordinært digitalt årsmøte Regnskap 2019 Sak 2: Innmelding i Norsk Terrier klubb Sak 3: Medlemskampanje —————————— Styret ble enige om: Sak 1: Sak: Årsmøtegodkjennelse av regnskapet for …

Les mer»