Avlsrådet informerer

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at alle valper som skal bli registrert i Norsk Kennel klub må ha kjent patellaluksasjon status på foreldrene. For testing av patellaluksasjon finner du en veiledning HER Om du skulle ha noen spørsmål eller trenger hjelp så ta kontakt med oss på post@nytk.no _________________________________________________________________________________ Prdc-PRA Fra …

Les mer»

Progressiv Retinal Atrophy (PRA) – slik tester du.

Norsk Yorkshire Terrier Klubb har fått godkjent søknaden av Norsk Kennel klubb til å registrere prcd-PRA gen-test i NKK sin DOGWEB. Hva er PRA og hvordan teste? Hva er PRA? Behandling av PRA Laboklin Hvordan teste  for PRA? Paringsresultat Hva er PRA? Progressiv Retina Atrofi forkortes gjerne PRA og står for: Progressiv = fremadskridene, Retina = øyets netthinne (der synscellene …

Les mer»

Endring av avlsetiske rettningslinjer

Norsk Kennel Klubb ( NKK) sitt hoved styre vedtok 14.desember-(sak 166) AVLSSPERRE PÅ AVKOM ETTER FORELDRE MED STERK GRAD PATELLALUKSASJON Hovedstyret vedtok at hunder med patellaluksasjon grad 3 (sterk grad) ikke skal brukes i avl, og at evt. avkom etter dem automatisk skal registreres med avlssperre. NKK har også oppdatert sine Etiske grunnregler for Avl og Oppdrett fra januar 2017, …

Les mer»

Orientering om NYTK’s arbeide med PRA pr 1 April 2014

NYTK i en kartleggingsfase hvor målet er å få informasjon om forekomsten av prdcPRA i den norske populasjonen. Et viktig ledd i kartleggingen er å få øyelyst eller DNA-testet så mange hunder som mulig. NYTK samarbeider her med NKK og NKKs spesialister på arvelige øyelidelser. Det blir konkludert når NYTK har samlet inn tilstrekkelig antall resultater fra flere linjer. Her …

Les mer»

Ønsker du å sitte i avlsrådet?

NYTK starter nyåret 2014 uten et avlsråd. De som satt i avlsrådet gjorde en fantastisk jobb med RAS, og NYTK var den første raseklubben som fikk avlevert dette til NKK. Hvis du er interessert i å delta i avlsrådet så ta kontakt .Vi er alltid ute etter oppdrettere med engasjement , tid og interesse for å bidra med klubbarbeid til …

Les mer»

Referat Avlsrådet 25.09 , 09.10 & 15.10

REFERAT AVLSRÅDSMØTE 25.09.13 Møtet ble avholdt 25 september på Fenstad. Til stede; Anette Jahr, Inger Storstad og Nina Grasmo. HELSEUNDERSØKELSEN Helseundersøkelsen har ligget på nett i 1 år. Vi har fått svar vedr ca 400 hunder, hvorav ca 250 med NKK-registrering. Avlsrådet kvalitetssikrer opptelling av svar. Dette skjer manuelt for to grupper; en for hunder med NKK-registrering og stamtavle og …

Les mer»

RESULTATER NYTK HELSEUNDERSØKELSE 2012-2013 HUNDER MED STAMTAVLEREGISTRERING

GENERELT NYTK fikk inn ca 400 svar totalt. I 209 svar har eier krysset av for NKK-registrert stamtavle. I 14 svar har eier svart for flere hunder i samme skjema. Til sammen utgjør disse 14 skjemaene ca 38 hunder, altså 24 hunder ”ekstra”. Vi har også tatt med 21 svar hvor eier IKKE hadde krysset av for NKK-registrert stamtavle. I …

Les mer»

Tall om rasen Yorkshire Terrier

TALL OM RASEN (pr januar 2022): 1. Antall Yorkshire Terriere registrert i NKK siste 13 år Tallene er inkl. importer. Antall importer er angitt i parentes. 2009: 151 (27) 2010: 221 (25) 2011: 164 (27) 2012: 226 (23) 2013: 207 (36) 2014: 170 (25) 2015: 192 (27) 2016: 176 (6) 2017: 151 (7) 2018: 171 (5) 2019: 199 (5) 2020: …

Les mer»

Oppdatering fra avlsrådet 25.09.12

Siden avlsrådets siste oppdatering 22 februar har det skjedd en del. Frem til sommerferien jobbet vi med å utarbeide helseundersøkelsen og alt praktisk og teknisk knyttet til å få den lagt ut. Det var en prøvelse! Sommerferien ble derfor ekstra lang. Men nå er vi godt i gang igjen. 1. Helseundersøkelsen: Etter en del tekniske utfordringer kom Avlsrådets undersøkelse om …

Les mer»

NYTK’s spørreundersøkelse om Yorkshire Terrierens helse i Norge har startet!

I disse dager går startskuddet for NYTKs spørreundersøkelse om Yorkshire Terrierens helse i Norge. Vi vil veldig gjerne ha svar fra ALLE som eier en Yorkshire Terrier – både medlemmer av NYTK og de som ikke er medlemmer.  Til alle dere som selv har svart, men som kjenner noen som eier en Yorkshire Terrer: Be de gå inn på nytk.no …

Les mer»