Årsmøte for 2020 og rasespesial 2020 er avlyst.

NYTK informerer om at årets Årsmøte 2020 og Rasespesial for 2020 er avlyst.

Avlyse årsmøte og rasespesial for 2020.
Pr 12.03.20 ga NKK informasjon til klubben om at man kan utsette eller avlyse årsmøte for 2020.
NYTK har valgt å være avventende før vi har avlyst, men ser at situasjonen fremover ikke har mye endring
og vi velger dermed å avlyse årsmøte for 2020.
Styret vil behandle saker som kom inn til årsmøte som kan behandles av styret.
Alle med verv sitter til neste års årsmøte. (dvs alt blir forskyvet til 2021)
For ordens skyld så har NYTK tatt vare på mottatte forhåndsstemmer uåpnet.

se fullstendig referat styremøte 03.05.20

Det kommer ny ordinær innkalling når det nærmer seg årsmøte 2021.

Referat styremøte 03.05.20

Om NYTK

Se også

Webinar 03.08.21 – veiledning Prdc-PRA og Patellaluksasjon

Tirsdag 03.08.21 kl 1900-2000 NYTK vil holde et webinar via Zoom med veiledning for hvordan …

Legg igjen en kommentar