Protokoll NYTK’s årsmøte 13.04.23

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2023 Norsk Yorkshire Terrier Klubb (NYTK) 13 april 2023

Årsmøtet ble gjennomført digitalt via Zoom. Det var 19 var stemmeberettigede deltagere og 2 som
observerte uten stemmerett. I tillegg 2 fullmakter. Totalt antall stemmer til stede: 21.


Sak 1: Godkjenning av
innkalling og saksliste/dagsorden

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling, saksliste/dagsorden.


Sak 2:
Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Anette Jahr ble møteleder, Ingrid Helene Østvold referent, Anette Jahr og Lena Lystrup Øyen signerer
protokoll. Et medlem ble valgt til tellekorps i tilfelle behov for elektronisk avstemming. Ingen stemte
imot avstemming i saker (og senere valg) ved håndsopprekning. Tellekorps ble derfor ikke benyttet.


Sak 3.
Årsberetning fra styret

Styreleder ga en muntlig orientering og oppfordret i tillegg medlemmene til å komme med forslag til
eventuelle kurs/foredrag, aktiviteter, personer som kan stille som distriktskontrakter mv.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets årsberetning for 2022


Sak 4.
Årsregnskap med revisors beretning for 2022

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskap med revisors beretning for 2022.


Sak 5.
Budsjett 2023

Vedtak: Årsmøtet godkjente NYTKs budsjett for 2023


Sak 6: Innmelding av NYTK i Norsk Terrier Klubb

Styret redegjorde for forslaget. Det ble stilt spørsmål om antall utstillinger for rasen etter eventuell
innmelding kontra i dag, spesielt med tanke på Norsk Miniatyrhund Klubb (NMHK). Styreleder
kontaktet Norsk Terrier Klubb og fikk bekreftet at det vil være vid adgang for NYTK til å inngå avtaler
vedrørende utstillinger. Vedtak om innmelding krever ¾ dels flertall, jf NYTKs lover § 63.

Vedtak: Årsmøtet vedtok med 21 stemmer av 21 å melde NYTK inn i Norsk Terrier Klubb.
Kravet om minst ¾ dels flertall er dermed oppfylt.

Vedtak: Årsmøtet vedtok i tillegg etter forslag fra Anette Jahr med 18 stemmer at styret
snarest kaller inn til ekstraordinært årsmøte jf NYTKs lover § 63. NYTKs midler ved en
oppløsning av NYTK skal følge rasen Yorskhire Terrier inn i Norsk Terrier Klubb.


Sak 7 Valg:

Ingen protesterte mot valg ved håndsopprekning. Valgt til NYTKs styre: Elisabeth Wiik Enger som
nestleder for 2 år, Blanka Nyrønning Jurowicz som styremedlem for 2 år, Franziska Walter som vara
for 2 år, Stine Grøndahl som vara i 1 år. Valgt til NYTKs valgkomite: Dora B. Källmann som leder i 2 år,
Randi Kristiansen som medlem i 2 år, Gøril Alfredsen som medlem i 1 år, Line Haukaa medlem i 1 år.


Sak 8: Premier


Sak 8:
Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2022 og Gro M. Johnsen’s Minnepokal
Årets Debutant, Årets Veteran, Årets Agility York, Årets blodspor og Årets Ferskspor, Årets
Rallylydighet

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2022 og Gro M. Johnsen’s Minnepokal Pro Dexter Excalibur eier
Sandra Grzelczak

Mestvinnende Yorkshire Terrier tispe 2022 Zingotrix Amazing Lill, eier Trine Helen Wisth med

Årets Debutant Sweet Chanel’s Elegant And Lovely , eier Liv FrostNordhagen

Årets Veteran Con’ Danica Morgan, eier Anne Utteberg

Årets Veteran Yorkshire Terrier tispe 2022 Pro Dexter Xtreme Unique, eier Sandra Grzelczak

Mestvinnende valp Yorkshire Terrier i 2022 Leximus Night Of Passion, eier Randi Kristiansen

Mestvinnende valp Yorkshire Terrier tispe i 2022 House of Anubis Peace on Earth, eier Thomas
Andersen

Årets Agility Yorkshire Terrier i 2022 Millie eier Jorunn Byberg

Årets Blodspor Yorkshire Terrier 2022 Beloved Yorks Dreams Are For Real eier Ingrid Helene Østvold

Årets Rally Lydighet Yorkshire Terrier 2022 Myrplassens Sol eier Lena Lystrup

Årets Oppdretter Yorkshire Terrier 2022, Sweet Chanel Nina Grasm
o

Om NYTK

Se også

Protokoll NYTK’s årsmøte 21.05.22

Protokoll til årsmøte 2022 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført 21 …

Legg igjen en kommentar