Innkalling til årsmøte 2019 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Innkalling til årsmøte 2019 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Sted: 24.03.19  Choice Airport Hotell Gardermoen kl 13:00
Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2019 innen 3 uker før årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på
dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.

Dagsorden:
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.
Sak 3: Årsberetning for 2018, se vedlegg 1
Sak 4: Årsregnskap for 2018 med revisors beretning, se vedlegg 2
Sak 5: Budsjett 2019 , se vedlegg 2
Sak 6: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2016, Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Oppdretter og Årets Agility York
Mestvinnende avlshund topp 3 (hann og tispe), Topp 10 plassering (hann/tispe).
Sak 7:  Valg, se vedlegg 3

 Til styret: Leder for 2 år, styremedlem nr 2  for 2 år, styremedlem nr 3 for 2 år, Vara nr 1 for 2 år. Til valgkomiteen: Medlem nr 2 for 2 år. Revisor 2 år, Vararevisor 2 år

Vedlegg 1 NYTK’s Årsberetning for 2018

-I 2018 har vi hatt 4 styremøter. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no

– NYTK setter pris på medlemmer som hjelper til på arrangementer raseklubben har 
arrangert. Vi har et ønske om at 2018 skal være ennå mer inkluderende og vi går 2019 i møte med 10 års jubileum.

-NYTK hadde 456 medlemmer i desember 2018. Dette er en oppgang fra 2017.

– NYTK holdt oppdretterseminar i mars 2018

-2 pelsstellkurs ble arrangert i 2018 (Ålesund og Kristiansand. NYTK vil også holde
pelsstellkurs  og oppdretterseminar i 2019).

– Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2018 etc. Fortsett den gode jobben i 2019

– 3 utgaver av  medlemsbladet YT- NYTT er utgitt i 2018

– Revidering av RAS

  På nytk.no kan du melde deg på månedlig Nyhetsbrev fra NYTK.

  – Mestvinnende Yorkshire Terrier 2018 ble No Se Dk Nord Ch Debonaire’s Stand By Me ,  Mestvinnende Yorkshire Terrier tispe 2018 No Ch NV-17 Jana Sandybell Of York ,
, Årets Unghund ble No Ch Beloved Yorks Dreams Are For Real. Årets Debutant  ble Pro Dexter Boom Shakalaka  Årets Veteran ble Nord Ch Richy Rich Of Joranza Årets Oppdretter ble Nina Grasmo med kennel Sweet Chanel. Årets agility Yorkshire terrier ble Oxzar Take A Chance

Mestvinnende avlshund topp 3 hannhund 
Nord Se CH Gallana Aristos Lure Trump Ace
Beatles Black Superstar
No Ch Quick Ride Stribrne Prani

Mestvinnende avlshund topp 3 tispe
No Se Dk Ch Sweet Chanel´s Exclusive Top Model
Minimoyene  Elegant &  Classic
Casablanca of Andormaya  

________________________________________________________________________
Vedlegg 2:

 

 

 

Valg:

I år skal det velges Leder, 2 styremedlemmer + 1 vara til styret:

Leder til styret for 2 år
Styremedlem nr 2 for 2 år
Styremedlem nr 3 for 2 år

Vara nr 1 for 2 år

I valgkomiteèn skal det velges  1 medlem

Medlem nr 2 for 2 år

Revisor for 2 år
Vararevisor for 2 år

Stemmeseddel for valg finner du HER

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar