8 ukers varsel om årsmøtet i NYTK

Kjære NYTK-medlem,

NYTK skal holde sitt årsmøte for 2012 den 24 mars, kl 12:00. Adr er Karenlyst Allè 10, Oslo.  Du vil få innkallelsen til årsmøtet med saksliste og beskjed om hvem som stiller til valg 4 uker før årsmøtet.

I mellomtiden ber vi om innspill fra våre medlemmer om saker dere mener årsmøtet bør behandle, samt hvilke av våre medlemmer som ønsker å stille til valg i NYTK.

HAR DU FORSLAG TIL SAKER SOM NYTK’s ÅRSMØTE BØR TA OPP?

Hvis du har forslag til saker eller endringer som du ønsker at skal tas opp på årsmøtet kan du sende disse pr e-post til post@nytk.no eller pr post til:
Norsk Yorkshire Terrier Klubb
c/o Ingrid Helene Østvold
Myrstubben 16
2170 Fenstad

Forslag til saker til årsmøtet må være styret i hende innen 5 uker før årsmøtet, dvs 18. februar 2012

LYST TIL Å STILLE TIL VALG?

I  år skal det velges tre styremedlemmer + tvara til styret:
Nestleder til styret for 2 år
Styremedlem nr 1 for 2 år
Styremedlem nr 2 for 2 år
1 vara for 2 år
1 vare for 1 år

Pluss ny valgkomiteè, bestående av tre medlemmer + èn vara:
Leder for 2 år
Medlem nr 1 for 2 år
Medlem nr 2 for 1 år
Vara for 1 år

Styret har valgt å stille flere verv på valg enn det som ellers følger av NYTK’s lover. Årsaken er at NKK har pålagt alle sine medlemsklubber å vedta nye standard lover på årsmøtet i 2012. De nye lovene innebærer at NYTK bør foreta en justering til de nye reglene allerede ved valget i 2012, slik at senere valg kommer ”i rute” iht de nye reglene. Du finner de nye lovene (lovmal for klubber) på nkk.no.

Hvis du selv ønsker å stille til valg (eller du har tips om noen andre som kanskje ønsker å stille til valg), send e-post til valg@nytk.no og skriv navnet og telefonnummeret ditt slik at valgkomiteen kan kontakte deg. Spesifiser også hva du ønsker å stille til valg som:

A) Nestleder
B) Styremedlem
C) Varamedlem til styret
D) Medlem av valgkomiteèn
E) Varamedlem til valgkomiteèn

Eller send brev med samme informasjon til leder for valgkomiteèn:
Nils Bergseng
Rosengangen 6
1536 Moss

Fristen for å stille til valg eller foreslå andre medlemmer til valg er 5 uker før årsmøtet, dvs 18. februar 2012.

LITT OM DET Å HA VERV I NYTK

Styret i NYTK arbeider sammen i et fellesskap, hvor vi fordeler arbeidsoppgaver etter styremedlemmenes tid, evner og interesser. Varamedlemmer til styret bidrar også aktivt. Målet vårt er å fremme Yorkshire Terrier rasens beste, slik NKK krever av oss som raseklubb. Det vil si at NYTK skal jobber for mest mulig sunn avlsutvikling for rasen og for et mest mulig positivt og etisk riktig hundehold til glede for både hundene våre og for dere som medlemmer.

Styret i NYTK har nå fått oversikt over tidligere økonomi og vi har fått på plass et avlsråd og en ustillingskomite. Utstillingskomiteèn arbeider med planlegging og utførelse av Rasespesialen 02.06.2012 i Drammen.
NYTK arbeider i tillegg med holdningsskapende arbeide blandt york-eiere generelt, og ønsker å være en trivselsfaktor for medlemmene i NYTK. Vi har derfor også fokus på uformelle sosiale treff og møter. Du kan lese mer om hva vi arbeider med på NYTK’s nye hjemmeside: www.nytk.no

NYTK har mange engasjerte medlemmer, med gode ideer og lyst til å bidra til klubben vår. Så til alle dere som ønsker å ta del i dette: STILL TIL VALG!

HVA SKJER VIDERE FØR ÅRSMØTET?

Alle medlemmer som har betalt NYTK’s medlemsavgift for 2012 vil få innkallelse til årsmøtet 4 uker før årsmøtet avholdes. I innkallelsen får du beskjed om hvilke personer som stiller til valg og du får stemmeseddelen for forhåndsstemmer. Du får også en saksliste for de saker som skal tas opp på årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret og Valgkomiteèn i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Om Styreleder

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar