8 ukers varsel Årsmøte for NYTK

Kjære NYTK-medlem,

NYTK skal holde sitt årsmøte for 2016 den 10 april, kl 12:00. Adr er er Fuvovegen 6, 2166 Oppaker.

Du vil få innkallelsen til årsmøtet med saksliste og beskjed om hvem som stiller til valg 4 uker før årsmøtet.

I mellomtiden ber vi om innspill fra våre medlemmer om saker dere mener årsmøtet bør behandle, samt hvilke av våre medlemmer som ønsker å stille til valg i NYTK.

HAR DU FORSLAG TIL SAKER SOM NYTK’s ÅRSMØTE BØR TA OPP?

Hvis du har forslag til saker eller endringer som du ønsker at skal tas opp på årsmøtet kan du sende disse pr e-post til post@nytk.no eller pr post til:

Norsk Yorkshire Terrier Klubb
c/o Ingrid Helene Østvold
Myrstubben 16
2170 Fenstad

Forslag til saker til årsmøtet må være styret i hende innen 28. februar 2016

LYST TIL Å STILLE TIL VALG?

I  år skal det velges nestleder, 1 styremedlem + 1 vara til styret:

Nestleder til styret for 2 år
Styremedlem nr 1 for 2 år

Vara nr 2 for 1 år

I  valgkomiteèn skal det velges leder, 1 medlem og èn vara:

Leder 2 år
Medlem nr 1 for 2 år
1 Vara for 1 år

Hvis du selv ønsker å stille til valg (eller du har tips om noen andre som kanskje ønsker å stille til valg), send e-post til valg@nytk.no og skriv navnet og telefonnummeret ditt slik at valgkomiteen kan kontakte deg.

Spesifiser også hva du ønsker å stille til valg som:

A) Nestleder
B) Styremedlem
C) Varamedlem til styret 2 år
D) Leder av valgkomiteèn 2 år
E) Medlem nr 1 av valgkomiteèn 2 år
E) Varamedlem til valgkomiteèn 1 år

Eller send brev med samme informasjon til leder for valgkomiteèn:

Nils Bergseng
Rosengangen 6
1536 Moss

Fristen for å stille til valg eller foreslå andre medlemmer til valg er 28 februar 2016.

LITT OM DET Å HA VERV I NYTK

Styret i NYTK arbeider sammen i et fellesskap, hvor vi fordeler arbeidsoppgaver etter styremedlemmenes tid, evner og interesser.
Varamedlemmer til styret bidrar også aktivt. Målet vårt er å fremme Yorkshire Terrier rasens beste, slik NKK krever av oss som raseklubb. Det vil si at NYTK skal jobber for mest mulig sunn avlsutvikling for rasen og for et mest mulig positivt og etisk riktig hundehold til glede for både hundene våre og for dere som medlemmer.

NYTK arbeider i tillegg med holdningsskapende arbeide blandt york-eiere generelt, og ønsker å være en trivselsfaktor for medlemmene i NYTK. Vi har derfor også fokus på uformelle sosiale treff og møter. Du kan lese mer om hva vi arbeider med på NYTK’s hjemmeside: www.nytk.no

NYTK har mange engasjerte medlemmer, med gode ideer og lyst til å bidra til klubben vår. Så til alle dere som ønsker å ta del i dette: STILL TIL VALG!

HVA SKJER VIDERE FØR ÅRSMØTET?

Alle medlemmer som har betalt NYTK’s medlemsavgift for 2016 vil få innkallelse til årsmøtet 4 uker før årsmøtet avholdes. I innkallelsen får du beskjed om hvilke personer som stiller til valg og du får stemmeseddelen for forhåndsstemmer. Du får også en saksliste for de saker som skal tas opp på årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret og Valgkomiteèn i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar