Home / Nyheter / Klubbaktiviteter / Vi trenger din hjelp!!! (seminar, rasespesialen, RAS)

Vi trenger din hjelp!!! (seminar, rasespesialen, RAS)

NYTK trenger din hjelp som medlem, vi har noen punkter vi ønsker tilbakemelding og hjelp på.

Rasespesialen 2018
Om du har noen innvendinger eller ønske om å arrangere rasespesialen i ditt distrikt enn hva som er planlagt så si ifra innen 1. september 2017.

Det er planlagt med rasespesialen 09.06.2018 på Fenstad stadion.
For å arrangere spesialen så må du/dere gjøre disse punktene
– hotell til ringpersonell (skyss dommer til og fra utstillingplass, evt hente flyplass om nødvendig)
– utstillingsområde (alt nødvendig på område, bord,stoler, dommertelt etc)
– overnattings muligheter for deltakere
– oppbevaring av premier, pokaler etc.
– frivillige til kiosk, innkjøp kioskvarer

Dette er noen av punktene vi kommer på som er i grove trekk hva som er nødvendig for et arrangement.
Om du ønsker å stå som ansvarlig arrangør så ta kontakt med oss på post@nytk.no innen 1. september også med tanke på om rasespesialen skal endre dato for utstillingen.

NYTK har ikke mottatt noen innvendinger på å holde Rasespesialen på Fenstad stadion på dato og sted. Rasespesialen på Fenstad stadion 09.06.18

Seminar 2018
I forbindelse med årsmøtet i 2018 ønsker vi å holde et oppdretterseminar. (17-18.2018)
Vi ønsker 2-3 personer som kan finne foredragsholdere, tema for seminaret, lokale for seminar.
Om du ønsker å være med i en arrangementkomitee for oppdretterseminar så ta kontakt med oss på post@nytk.no innen 1. oktober

RAS (Rasespesifikk avlsanbefalning)
Ras er glydig frem til 01.01.2019, allerede i 2018 må den revideres.
Vi ønsker 2-3 personer som sammen kan arbeide med RAS.
(RAS finner du her http://www.nytk.no/ras-rasespesifikk-avlsstrategi/)
Om du ønsker å være med i en komitee for oppdretterseminar  revidering av RAS så ta kontakt med oss på post@nytk.no innen 1. oktober

Vi håper og setter pris på din tilbakemelding som medlem og håper du vil bidra i fellesskapet for at NYTK er slik du ønsker den skal være.

Om NYTK

Se også

Medlemskap i NYTK 2020!!

Ønsker du å bli medlem i NYTK (til info så er det eier som er …

Legg igjen en kommentar