Varsel om ekstra ordinært årsmøte 14.05.21

Kjære NYTK-medlem

Etter årsmøte 2021 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage et nytt oppsett på klubbens regnskap.
Styret i NYTK varsler om ekstra ordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet for 2019 og 2020.

Se her instrukser PDF fil for  NYTK

Se her innkalling PDF fil ekstra ordinært årsmøte.

Pga dagens situasjon med Covid-19 så blir årsmøte holdt på digital plattform.

Årsmøte vil bli lagt ut på https://www.digitalearsmoter.no/

Ekstra ordinære årsmøtet vil ligge ut 1 uke slik at man har god tid til avstemming.
Som medlem i NYTK vil du få tilsendt link og påloggingsinfo 14 mai.

 

Om NYTK

Se også

Protokoll NYTK´s Ekstra ordinære årsmøte 14.-23.05.2021

Protokoll Ekstraordinært årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier Klubb  NYTK gjennomførte ekstraordinært årsmøte digitalt fra 15. …

Legg igjen en kommentar