Referat 18.09.11

Referat fra styremøte i NYTK

Møtedato: 18.09.11
Møtested: Oslo
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Helene Søntvedt, Ann Sissel Holthe
Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Karianne Dyrberg, Helenè Fridh
Referent: Helene Søntvedt
——————————
Saksliste:
Sak 1: Fordeling av verv i NYTK
Sak 2: Klubbens eiendeler
Sak 3: NYTK’s side på Facebook
Sak 4: NYTK’s økonomi
Sak 5: YT-nytt
Sak 6: Annonser i YT-nytt og klubbens hjemmeside
Sak 7: Kenneloversikt
Sak 8: Logo
Sak 9: Retningslinjer for valgkomiteè, avlsråd og utstillingskomiteè
Sak 10: Rasespesial 2013
Sak 11: Neste styremøte
Sak 12: Eventuelt

——————————-
Styret ble enige om:

Sak 1:
– Det publiseres på NYTK’s hjemmeside at det trengs medlemmer til å utfylle vervene distrikskontakter, utstillingskomiteè (6 medlemmer) og avlsråd (4 medlemmer + 1 vara) og matrialforvalter. Det blir gitt frist til å melde sin interesse til 16.10.11
– Styret har opprettet en rådgiver stilling for NYTK. Denne stillingen tildeles Anette Jahr.

Sak 2:
– Det blir sendt mail til det forrige styret om overtagelse av klubbens eiendeler.
– Klubbens eiendeler oppbevares hos Ingrid Helene Østvold.
– Når klubben får oversikt over eiendeler så lages det en innventarliste, både av klubbartikler og vandrepremier.

Sak 3:
– Facebook siden til NYTK er en informasjonsside. Ønsker du å komme i kontakt med styret eller du har noe du lurer på, ta kontakt på post.nytk@yahoo.no
eller gå inn på vår hjemmeside og fyll ut kontakt skjema der. http://www.nytk.no/

Sak 4:
– Pr 16.09.11 Bokført saldo kr 36610. Disponibelt beløp kr 38454.
– Kr 1600 i kontantholdning

Sak 5:
– Går fra 4 utgivelser til 3 utgivelser av YT-nytt. Utgivelse i mai – september – desember.
– Dette på grunn av klubbens nåværende økonomi.

Sak 6:
– Prisforandringer på annonser i YT-nytt.
– Omslag helside i farger kr 450 Halvside i farger kr 250
– Omslag kom. annonse helside i farger kr 650 Halvside i farger kr 450
– Bakside i farger helside for medlem i NYTK kr 375 Kom.annonse kr 575
– Annonse i svart/hvitt helside 400,- Halvside i svart/hvitt kr 200
– 15 % abonnement for samme annonse i 3 utgivelser.

Sak 7:
– Betalende Kenneloversikt på klubbens hjemmeside. Kr 400 pr år.
– Kenneloversikt vil bli lagt alfabetisk.
– Må være medlem i NYTK for å stå på Kenneloversikten.
– Klubben står ikke ansvarlig for kjøp og salg.

Sak 8:
– Logoen vil bli tatt i bruk etter små endringer for at hundene på logoen skal være mer rasetypisk.
– Logo skal godkjennes av årsmøtet i april 2012.
– Logoen tilhører NYTK, som forvalter rasen.

Sak 9:
– Styret vedtar at retningslinjer for valgkomiteè , avlsråd og utstillingskomiteè godkjennes
– Se retningslinker på www.nytk.no

Sak 10:
– Søknad sendes til NKK for rasespesialen for 2013

Sak 11:
– Neste styremøte er 19.10.11

Sak 12:
– Stands på Dogs4all
– Bl.a følgende ble diskutert og taes opp igjen ved neste styremøte. Lotteri, bilder, raseparade, print av t-shirts, aktivitet på stand lørdag og søndag.
– Arrangere uoffisielt valpeshow i 2012 for å få inntekt til klubben.

Sted.: Oslo
Dato: 18.09.11
Referent: Helene Søntvedt

Om Styreleder

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar