Protokoll NYTK´s Ekstra ordinære årsmøte 14.-23.05.2021

Protokoll Ekstraordinært årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

 NYTK gjennomførte ekstraordinært årsmøte digitalt fra 15. mai kl. 09:00 til 23. mai kl. 09:00. Antall unike deltagere: 110 medlemmer.

Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste/dagsorden

Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste/dagsorden med 95 stemmer for og 8 imot. (92% vs. 8%).

Sak 2: Årsberetning for 2019

Årsmøtet tok årsberetningen for 2019 til etterretning med 90 stemmer for og 7 imot. (93% vs. 7%)

Sak 3. Regnskap 2019 med revisjonsberetning

Årsmøtet godkjente regnskap 2019 med revisjonsberetning med 80 stemmer for og 7 imot. (92% vs. 8%)

Sak 4: Regnskap 2020 med revisjonsberetning

Årsmøtet godkjenner regnskap for 2020 med revisjonsberetning med 78 stemmer for og 8 imot (91% vs. 9%)

Sak 5: Ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2019 og 2020

Årsmøtet vedtok å gi styret ansvarsfrihet for regnskapet 2019 og 2020 med 72 stemmer for og 11 imot. (87% vs. 13%)

Sak 6: Godkjenne budsjett for 2021

Årsmøtet godkjente budsjettet for 2021 med 79 stemmer for og 8 imot. (91% vs. 9%)

Sak 7: Valg av vararevisor

Kim Lohne ble valgt til vararevisor for 1 år med 92 stemmer for og 3 imot (97% vs. 3%)

  1. mai 2021 Styret i NYTK

Ingrid Helene Grøtta Østvold
Leder

 Elisabeth Wiik Enger
Nestleder

Thomas Andersen
Kasserer

Lena Lystrup
Styremedlem

Jeanette Bruserud
Styremedlem

Veli Orre
Vara

Liv Frost-Nordhagen
Vara

 

 

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar