Home / Informasjon om annonsering av valper

Informasjon om annonsering av valper

Vil du annonsere dine valper på valpesiden til NYTK?

Følgende kriterier være oppfylte:
– Du må som oppdretter være medlem av NYTK
– Du må ha NKK-registrert kennel
– Begge av valpenes foreldre må ha oppnådd to røde sløyfer i åpen klasse, eventuelt CK i junior- eller unghundklasse
– Valpene må ha fylt 4 uker ved annonsering
– Valpene må være forhåndsregistrert i NKK (evt SKK osv om annonsør er utenlandsk)
– Status for prdc-PRA skal kunne dokumenteres. (Bærere skal kun pares med gentestet FRI)

For annonsering send mail til post@nytk.no og opplys om følgende:
– Stamtavlenavn og titler på foreldre (offisielle titler)
– Valpenes fødselsdato, når de er leveringsklare
– Valpenes kjønn og antall
– Oppdretters kennelnavn, oppdretters navn og telefonnummer (eventuelt mailadresse for skriftlige henvendelser fra valpekjøpere) og eventuell hjemmeside.

Vedlegg gjerne et bilde. (NB: Kun ett bilde per annonse).
Pris:  100,- pr kull

Kontonr. 0540 08 16532

For betaling fra utlandet / Foreign payments
IBAN: NO51 0540 0816 532
BIC: DNBANOKKXXX

Merk innbetalingene «Annonse valpeside». Annonsen legges ut snarlig etter at innbetalingen og informasjonen er mottatt. Annonsen blir automatisk fjernet etter 2 mnd, med mindre oppdretter gir beskjed om at en eller flere valper fortsatt ikke er solgt.
Kontakt post@nytk.no hvis du har noen spørsmål, eller hvis du ønsker å justere eller endre annonsen etterhvert som valpene selges. Stamtavle legges ikke ut – husk derfor å legge den inn på hjemmesiden din.

Legg igjen en kommentar