Home / Nyheter / Høring om fullcertordningen

Høring om fullcertordningen

Styret i NYTK ønsker en tilbakemelding om hvordan du ønsker fullcertordningen skal være for Yorkshire Terrier.
Send oss din mening innen 15 juni til post@nytk.no

Vedlagt følger høringsdokument utarbeidet at NKKs Særkomite for utstilling (NSU) angående praktisering av fullcertordningen.

https://www.nkk.no/getfile.php/132316328-1587378075/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/NKK%20mener/NKKs%20interne%20høringer/Høring%20angående%20praktisering%20av%20fullcert-ordningen%20med%20spørsmål%20som%20må%20besvares.pdf

 

Om NYTK

Se også

NYTK’s Regnskap 2019

NYTK har fått spørsmål fra noen av klubbens medlemmer om å sende dem kontoutskrifter. Vi …

Legg igjen en kommentar