Home / Om Klubben / Styret informerer (page 2)

Styret informerer

Referat styremøte 13.02.15

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 13.02.15 Møtested: Fenstad Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Helene Søntvedt Rannveig Løvstad, Veli Orre, Britt Karen Aas Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Koffert med stelleutstyr Sak 2: Sunnhetsutvalg Sak 3: Helse Yorkshire Terrier Sak 4: Regnskap 2014/2015 Sak 5: Handlerseminar 2015 Sak 6: Reklame ——————————- Styret ble …

Les mer»

Protokoll NYTK’s årsmøte 23.03.14

Det var 18 fremmøtte på årsmøtet, 2 var ikke stemmeberettigede. Det var kommet inn 2 saker fra medlemmer til saker til årsmøtet. Det var 1 ny kandidat til valg som Vara i styret, og det var innkommet 4 forhåndsstemmer til valgkomiteèn.  Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.  Valg av møteleder: …

Les mer»

RESULTATER NYTK HELSEUNDERSØKELSE 2012-2013 HUNDER MED STAMTAVLEREGISTRERING

GENERELT NYTK fikk inn ca 400 svar totalt. I 209 svar har eier krysset av for NKK-registrert stamtavle. I 14 svar har eier svart for flere hunder i samme skjema. Til sammen utgjør disse 14 skjemaene ca 38 hunder, altså 24 hunder ”ekstra”. Vi har også tatt med 21 svar hvor eier IKKE hadde krysset av for NKK-registrert stamtavle. I …

Les mer»

Protokoll NYTK’s Årsmøte 07.04.13

Det var 11 fremmøtte på årsmøtet, alle var stemmeberettigede. Det var kommet inn 3 saker fra medlemmer til saker til årsmøtet. Det var 2 nye kandidater til valg som Vara i styret, og det var innkommet 3 forhåndsstemmer til valgkomiteèn.  Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.  Valg av møteleder: Karianne …

Les mer»

Til info: NYTK har omsider fått tilbake yorkshireterrier.no

Da NYTK fikk et interimstyre i april 2011 ble det tidligere styret bedt om å overføre yorkshireterrier.no til det nye styret, slik at NYTK kunne fortsette å ha yorkshireterrier.no som klubbens hjemmeside. Men det skjedde ikke. I stedet ble yorkshireterrier.no overført til den avsatte styreformannen. Grunnen til at dette var mulig var at yorkshireterrier.no var registrert på en annen NKK-klubb i offentlige …

Les mer»

Referat fra NYTK’s årsmøte 24.03.12

REFERAT FRA  ÅRSMØTE I NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 24 MARS 2012. Styreleder Ingrid Helene Østvold ønsket velkommen. Det var 10 fremmøtte på årsmøtet, hvorav 9 stemmeberettigede. Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene til saker til årsmøtet eller forslag til andre kandidater til valg. Det var innkommet 2 forhåndsstemmer til valgkomiteèn. SAK 1: VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, 2 TIL …

Les mer»

Årsmøtet 24.03.12

Årsmøtet for NYTK i 2012 ble avholdt 24.03. Det ble gjort et valg for styre og valgkomitteè. Alle som sto til valg, ble gjenvalgt. Styret består av: Styreleder:Ingrid Helene Østvold Nestleder: Anita Villen Lie Styremedlem: Karianne Dyrberg Styremedlem: Helene Søntvedt Styremedlem: Stig-Roger Kechagias Ervik Varamedlem: Ann Sissel Holthe Varamedlem: Helenè Fridh Valgkomiteèn består av: Leder Nils Bergseng Medlem Anne Marit …

Les mer»

Nye lover for NYTK iht pålegg fra NKK

Her er NYTKs nye lover som NKK har pålagt alle sine klubber å vedta. Anette Jahr har kommentert de stedene hvor NYTK har hatt valgmuligheter mht utformingen av lovteksten. Hennes kommentarer er markert med AJ. Lovteksten blir også utdelt på årsmøtet 24 mars 2012. Se lovmalen før utfylling her: http://www.nkk.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=13208&TYPE=ARTICLE&ID=2960 LOVER FOR NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB STIFTET 04.10.2099 Vedtatt av …

Les mer»

Årsmøte i NYTK 2012

6:57:12 PMKjære alle våre medlemmer! OBS!! Skrivefeil i årsberetningen på adressen. Riktig adresse er Karenlyst allè 10 (og ikke 110)!! Nå nærmer det seg årsmøte og alle burde nå ha fått innkalling, årsberettning, budsjett og stemmeseddel i posten. I tilfelle du ikke skulle ha mottatt dette, har vi lagt ut hele dokumentet opp på sidene våre, så du kan både …

Les mer»

8 ukers varsel om årsmøtet i NYTK

Kjære NYTK-medlem, NYTK skal holde sitt årsmøte for 2012 den 24 mars, kl 12:00. Adr er Karenlyst Allè 10, Oslo.  Du vil få innkallelsen til årsmøtet med saksliste og beskjed om hvem som stiller til valg 4 uker før årsmøtet. I mellomtiden ber vi om innspill fra våre medlemmer om saker dere mener årsmøtet bør behandle, samt hvilke av våre …

Les mer»