Home / Om Klubben (page 5)

Om Klubben

Ønsker du stå på mailingliste til din distrikskontakt?

NYTK begynner å få distriktskontakter rundt omkring i landet. Ønsker du selv å være distrikskontakt i ditt område, ta konakt med NYTK på post@nytk.no Er det flere medlemmer i samme fylke som ønsker å være distriktskontakt så er jo det bare positivt. Om du ønsker å stå på mailingliste til din distriktkontakt for å få informasjon om treff, turer, kurs, …

Les mer»

Referat 18.09.11

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 18.09.11 Møtested: Oslo Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Helene Søntvedt, Ann Sissel Holthe Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Karianne Dyrberg, Helenè Fridh Referent: Helene Søntvedt —————————— Saksliste: Sak 1: Fordeling av verv i NYTK Sak 2: Klubbens eiendeler Sak 3: NYTK’s side på Facebook Sak 4: NYTK’s økonomi Sak 5: YT-nytt Sak 6: …

Les mer»

Referat fra ekstraordinært årsmøte i NYTK 11.09.11

Foto: Ann Sissel Holthe Antall oppmøtte var 25 medlemmer i NYTK. Linda Pettersen åpnet møtet med å ønske velkommen, og fortelle om hva interimstyret har jobbet med i den perioden de har vært innsatt. Det ble valgt referent, 2 til å underskrive protokoll, tellekorps og ordstyrer.Deretter ble valget gjennomført, og de fremmøtte som ikke hadde forhåndsstemt fikk stemme. Det nye …

Les mer»

NKK lager nye regler for alle hundeklubbene i Norge – NYTK´s råd

NKK skal lage nye regler for alle hundeklubbene i Norge. Her er NYTKs råd til NKK om hvordan disse bør se ut fremover. Lovmalen som er grunnlaget for NYTK forslag til NKK finner du her. (Du må ha adobe pdf reader for å lese dette pdf-vedlegget. Du kan laste ned adobe reader her, det er gratis). KOMMENTARER til NKK LOVMAL …

Les mer»

Forvirret over flere hjemmesider for NYTK ?

Enkeltpersoner fra det tidligere styret i NYTK har dessverre nylig tatt i bruk klubbens tidligere hjemmeside yorkshireterrier.no som hjemmeside for en «privat» yorkshire terrier raseklubb. Siden internettsøk på NYTK fortsatt leder inn mot dette private raseklubbinitiativet vil vi presiserer at det kun er EN offisiell raseklubb for Yorkshire Terrier i Norge. Og det er Norsk Yorkshire Terrier Klubb, som er …

Les mer»

Statusrapport nr 4 fra Interimstyret og Valgkomiteen

Mange av medlemmene i NYTK har registrert at klubben har vært igjennom en turbulent periode de siste månedene. Vi i interimstyret og valgkomiteen har derfor funnet det riktig å kommentere enkelte ting litt nærmere: At klubben opplevde turbulens kunne medlemmene lese om allerede i innkallelsen til årsmøtet fra 24. april, hvor daværende styreleder Henny Lidal skrev «Kun ett år etter …

Les mer»