Home / Om Klubben (page 3)

Om Klubben

Protokoll NYTK’s årsmøte 23.03.14

Det var 18 fremmøtte på årsmøtet, 2 var ikke stemmeberettigede. Det var kommet inn 2 saker fra medlemmer til saker til årsmøtet. Det var 1 ny kandidat til valg som Vara i styret, og det var innkommet 4 forhåndsstemmer til valgkomiteèn.  Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.  Valg av møteleder: …

Les mer»

RESULTATER NYTK HELSEUNDERSØKELSE 2012-2013 HUNDER MED STAMTAVLEREGISTRERING

GENERELT NYTK fikk inn ca 400 svar totalt. I 209 svar har eier krysset av for NKK-registrert stamtavle. I 14 svar har eier svart for flere hunder i samme skjema. Til sammen utgjør disse 14 skjemaene ca 38 hunder, altså 24 hunder ”ekstra”. Vi har også tatt med 21 svar hvor eier IKKE hadde krysset av for NKK-registrert stamtavle. I …

Les mer»

Protokoll NYTK’s Årsmøte 07.04.13

Det var 11 fremmøtte på årsmøtet, alle var stemmeberettigede. Det var kommet inn 3 saker fra medlemmer til saker til årsmøtet. Det var 2 nye kandidater til valg som Vara i styret, og det var innkommet 3 forhåndsstemmer til valgkomiteèn.  Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.  Valg av møteleder: Karianne …

Les mer»

Referat styremøte 29.01.13

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 29.01.13 Møtested: Son Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Helene Søntvedt Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Ann Sissel Holthe ,Helenè Fridh Referent: Helene Søntvedt —————————— Saksliste: Sak 1: Kenneloversikten Sak 2: RAS Sak 3: Helse Yorkshire Terrier Sak 4: Regnskap 2012/2013 ——————————- Styret ble enige om: Sak 1: Styret mottok forslag fra …

Les mer»

Referat styremøte 29.01.13

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 29.01.13 Møtested: Son Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Helene Søntvedt Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Ann Sissel Holthe ,Helenè Fridh Referent: Helene Søntvedt —————————— Saksliste: Sak 1: Kenneloversikten Sak 2: RAS Sak 3: Helse Yorkshire Terrier Sak 4: Regnskap 2012/2013 ——————————- Styret ble enige om: Sak 1: Styret mottok forslag fra …

Les mer»

Referat styremøte 04.11.12

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 04.11.2012 Møtested: Oslo Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Ann Sissel Holthe, Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Helene Søntvedt ,Helenè Fridh Referent: Karianne Dyrberg —————————— Saksliste: Sak 1: Informasjon om utstillinger i 2013/2014 Sak 2: Redusere antall utstillinger Sak 3: Opptrykk av tidligere utgitte YT-nytt Sak 4: Innkjøp av rekvisita til stand/utstillinger …

Les mer»

Til info: NYTK har omsider fått tilbake yorkshireterrier.no

Da NYTK fikk et interimstyre i april 2011 ble det tidligere styret bedt om å overføre yorkshireterrier.no til det nye styret, slik at NYTK kunne fortsette å ha yorkshireterrier.no som klubbens hjemmeside. Men det skjedde ikke. I stedet ble yorkshireterrier.no overført til den avsatte styreformannen. Grunnen til at dette var mulig var at yorkshireterrier.no var registrert på en annen NKK-klubb i offentlige …

Les mer»

Referat styremøte 29.04.12

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 29.04.2012 Møtested: Jessheim Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Helene Søntvedt, Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Karianne Dyrberg, Ann Sissel Holthe ,Helenè Fridh Referent: Helene Søntvedt —————————— Saksliste: Sak 1: Statutter for Årets unghund, Årets debutant, Årets veteran og Årets oppdretter. Sak 2: Endringer i avlsrådet Sak 3: Forbedringer mht oppsett av regnskapet i …

Les mer»

Referat fra NYTK’s årsmøte 24.03.12

REFERAT FRA  ÅRSMØTE I NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 24 MARS 2012. Styreleder Ingrid Helene Østvold ønsket velkommen. Det var 10 fremmøtte på årsmøtet, hvorav 9 stemmeberettigede. Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene til saker til årsmøtet eller forslag til andre kandidater til valg. Det var innkommet 2 forhåndsstemmer til valgkomiteèn. SAK 1: VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, 2 TIL …

Les mer»

Årsmøtet 24.03.12

Årsmøtet for NYTK i 2012 ble avholdt 24.03. Det ble gjort et valg for styre og valgkomitteè. Alle som sto til valg, ble gjenvalgt. Styret består av: Styreleder:Ingrid Helene Østvold Nestleder: Anita Villen Lie Styremedlem: Karianne Dyrberg Styremedlem: Helene Søntvedt Styremedlem: Stig-Roger Kechagias Ervik Varamedlem: Ann Sissel Holthe Varamedlem: Helenè Fridh Valgkomiteèn består av: Leder Nils Bergseng Medlem Anne Marit …

Les mer»