Om Klubben

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Blanka Nyrønning-Jarowicz Ikke til stede: Elisabeth Wiik Enger Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Konstituere styret Blomst tidligere verv og Elisabeth Veileder til kjøp av valp Oppdretterseminar 2023 Utstilling 2023 Yorksnakkis Sparekonto Distrikskontakter Sak 2/2022: NYTK hadde årsmøte 21 mai 2022. …

Les mer»

Innkalling til NYTK årsmøte 21.05.22

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2022 innen 3 uker før årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Årsmøte 21 mai kl 1500 Blaker Samfunnshus, Blakerveien 760, 1925 Blaker Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på …

Les mer»

Varsel om årsmøte 2022

Kjære NYTK-medlem. Vi ber om innspill fra våre medlemmer om saker dere mener årsmøtet bør behandle, samt hvilke av våre medlemmer som ønsker å stille til valg i NYTK. HAR DU FORSLAG TIL SAKER SOM NYTK’s ÅRSMØTE BØR TA OPP? Hvis du har forslag til saker eller endringer som du ønsker at skal tas opp på årsmøtet kan du sende …

Les mer»

Referat styremøte 03.02.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 03.02.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter Ikke til stede: Louise Aasen Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Trekker seg fra verv —————————— Sak 1: Styret har fått tilbakemelding fra styremedlem Louise Aasen om at hun ønsker fra og med 22.01.22 å trekke …

Les mer»

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at alle valper som skal bli registrert i Norsk Kennel klub må ha kjent patellaluksasjon status på foreldrene. For testing av patellaluksasjon finner du en veiledning HER Om du skulle ha noen spørsmål eller trenger hjelp så ta kontakt med oss på post@nytk.no _________________________________________________________________________________ Prdc-PRA Fra …

Les mer»

Referat styremøte 01.06.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 01.06.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Louise Aasen Ikke til stede: Elisabeth Wiik Enger – gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Vararevisor Sak 2: Momskompensasjon Sak 3: Infohefter Sak 4: Avlsrådkurs -Sunnhetsutvalg/styret Sak 5: Søknad godkjent sentral registrering kjent status PL …

Les mer»

Protokoll NYTK´s Ekstra ordinære årsmøte 14.-23.05.2021

Protokoll Ekstraordinært årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier Klubb  NYTK gjennomførte ekstraordinært årsmøte digitalt fra 15. mai kl. 09:00 til 23. mai kl. 09:00. Antall unike deltagere: 110 medlemmer. Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste/dagsorden Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste/dagsorden med 95 stemmer for og 8 imot. (92% vs. 8%). Sak 2: Årsberetning for 2019 Årsmøtet tok årsberetningen for 2019 til …

Les mer»

Varsel om ekstra ordinært årsmøte 14.05.21

Kjære NYTK-medlem Etter årsmøte 2021 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage et nytt oppsett på klubbens regnskap. Styret i NYTK varsler om ekstra ordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet for 2019 og 2020. Se her instrukser PDF fil for  NYTK Se her innkalling PDF fil ekstra ordinært årsmøte. Pga dagens situasjon med Covid-19 så blir …

Les mer»

Referat styremøte 29.04.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 29.04.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Louise Aasen Ikke til stede: Lena Lystrup – gitt ok på saker Referent: Ingrid Helene Østvold —————————— Saksliste: Sak 1: Ekstra ordinært årsmøte Sak 2: Rasespesialen 2021 Sak 3: Konstituere styret 2021 —————————— Styret ble enige om: Sak 1: Legge …

Les mer»

Oppsett på NYTK’s regnskap

NYTK arbeider med nytt oppsett på klubbens regnskap. Tilbakemeldinger kan tyde på at enkelte av NYTKs medlemmer har problemer med å forstå klubbens regnskaper. Uenighet om hva klubben bruker penger på må løses på årsmøtet, men styret ønsker å se nærmere på bla regnskapets oppsett for å forsikre seg om at dette er riktig. NYTK velger revisor på årsmøtet, som …

Les mer»